PRZEDMIOTOWY  SYSTEM  OCENIANIA

 

PRZYRODA / BIOLOGIA       KONTRAKT     KLASA 4    KLASA 5    KLASA 6    KLASA III   

MATEMATYKA     KLASA 4    KLASA 5    KLASA 6        KLASA 7       KLASA 8       KLASA III       KONTRAKT

FIZYKA     KLASY I - III

ZAJĘCIA KOMPUTEROWE / INFORMATYKA    KLASA 1    KLASA 2   KLASA 4    KLASA 5    KLASA 6     KLASA 7  KLASA 8   KLASA III    KONTRAKT

ZAJĘCIA TECHNICZNE / TECHNIKA     KLASA 4    KLASA 5    KLASA 6       

HISTORIA    KLASA 4

JĘZYK ANGIELSKI