RADA RODZICÓW 2018/2019

 

Edyta Domagała – przewodnicząca

Anna Szczepańska – zastępca przewodniczącego

Monika Parla – sekretarz

Paulina Golenia – członek

Agnieszka Krok – członek