RADA RODZICÓW 2020/2021

 

Sabina Kwapisz – przewodnicząca

Patryja Stanicka - zastępca przewodniczącej

Paulina Golenia - skarbnik

Agnieszka Krok - członek rady

Monika Parla - członek rady