RADA RODZICÓW 2017/2018

Przewodnicząca – Edyta Domagała

Zastępca – Anna Szczepańska

Sekretarz – Monika Parla

Członek - Agnieszka Krok

Członek - Żaneta Leks

 

KOMISJA REWIZYJNA

Przewodnicząca – Justyna Łągiewka

Zastępca - Patrycja Stanicka

Członek – Marcin Gryc