(3kB)

DYREKCJA SZKOŁY

Dyrektor
mgr ANDRZEJ WILK

Zastępca dyrektora
mgr JUSTYNA KUKUŁKA

WYCHOWAWCY PRZEDSZKOLA i KLASY "0"

mgr Monika Ciszewska

mgr Agnieszka Kolimaga

mgr Monika Kur

mgr Agnieszka Krawczyk

mgr Alina Kuźniak

mgr Joanna Podsiedlik

mgr Ilona Szota

(6kB)EDUKACJA

WCZESNOSZKOLNA
 

mgr  Beata Kowalczyk - klasa 1a

mgr  Monika Wojnarowicz - klasa 1b

mgr  Małgorzata Grabowska - klasa 2a

mgr Sabina Jarzyńsska - klasa 2b

(2kB) PEDAGOG
mgr Agata Woźniak

(13kB)JĘZYK POLSKI
mgr Monika Chłosta
mgr Magdalena Dymek
mgr Justyna Zadęcka

 

(4kB)JĘZYK ANGIELSKI
mgr Justyna Kukułka
mgr Bartosz Latko

mgr Patrycja Przewłocka

mgr Agata Uznańska

(7kB)JĘZYK NIEMIECKI
mgr Justyna Zadęcka

(3kB)HISTORIA
mgr Monika Chłosta
mgr Alina Miszczyk


 

 

(4kB)WOS
mgr Monika Chłosta

 

(5kB)RELIGIA
mgr Joanna Kurek
ks. mgr Łukasz Latawski

(11kB)PRZYRODA
mgr Aleksandra Figiel
 

(24kB)BIOLOGIA
mgr Aleksandra Figiel

 

(24kB)GEOGRAFIA
mgr Agnieszka Myszkowska

(4kB)MATEMATYKA
mgr Halina Ciszowska
mgr Aneta Dudek
mgr Mariola Piotrowska

 

(3kB)FIZYKA
mgr Halina Ciszowska

 

(21kB)CHEMIA
mgr Beata Janus

(8kB)INFORMATYKA 

ZAJĘCIA KOMPUTEROWE
mgr Aneta Dudek

mgr Mariola Piotrowska

 

(3kB)TECHNIKA

ZAJĘCIA TECHNICZNE
mgr Andrzej Wilk

 

(14kB)WYCHOWANIE FIZYCZNE
mgr Elżbieta Benc
mgr Andrzej Bubel
mgr Damian Kot

 

(10kB)PLASTYKA

MUZYKA

 ZAJĘCIA ARTYSTYCZNE
mgr Wiesław Foryś

 

(2kB) WYCHOWANIE DO ŻYCIA
 W RODZINIE

mgr Aleksandra Figiel

(2kB) EDUKACJA
DLA BEZPIECZEŃSTWA

mgr Andrzej Krzysztofczyk

 

ŚWIETLICA SZKOLNA

mgr Anna Pastuch - kierownik

mgr Renata Kaziur

mgr Patrycja Przewłocka

mgr Gabriela Żółtowska

BIBLIOTEKA

mgr Halina Żmuda