(3kB)

DYREKCJA SZKOŁY

Dyrektor
mgr ANDRZEJ WILK

Zastępca dyrektora
mgr JUSTYNA KUKUŁKA

WYCHOWAWCY PRZEDSZKOLA i KLASY "0"

mgr Monika Ciszewska

mgr Agnieszka Kolimaga

mgr Alina Kuźniak

mgr Joanna Podsiedlik

 

mgr Ilona Szota

mgr Klaudia Szota

 

(6kB)EDUKACJA

WCZESNOSZKOLNA
 

mgr Agnieszka Krawczyk - klasa 1a

mgr  Małgorzata Grabowska  - klasa 1b

mgr Sabina Jarzyńska - klasa 2a

mgr Izabela Kazior - klasa 2b

mgr  Beata Kowalczyk - klasa 3a

mgr  Monika Wojnarowicz - klasa 3b

(2kB) PEDAGOG
mgr Agata Woźniak

(13kB)JĘZYK POLSKI
mgr Monika Chłosta
mgr Magdalena Dymek
mgr Justyna Zadęcka

 

(4kB)JĘZYK ANGIELSKI
mgr Justyna Kukułka
mgr Bartosz Latko

mgr Patrycja Przewłocka

mgr Agata Uznańska

(7kB)JĘZYK NIEMIECKI
mgr Justyna Zadęcka

(3kB)HISTORIA
mgr Monika Chłosta
mgr Alina Miszczyk


 

 

(4kB)WOS
mgr Monika Chłosta

 

(5kB)RELIGIA
mgr Joanna Kurek
ks. mgr Krzysztof Fidura

(11kB)PRZYRODA
mgr Aleksandra Figiel
 

(24kB)BIOLOGIA
mgr  Aleksandra Figiel

(24kB)GEOGRAFIA
mgr Agnieszka Myszkowska

(4kB)MATEMATYKA
mgr Halina Ciszowska
mgr Aneta Dudek

mgr Agnieszka Myszkowska

 

(3kB)FIZYKA
mgr Halina Ciszowska

 

(21kB)CHEMIA
mgr Beata Janus

(8kB)INFORMATYKA 

mgr Aneta Dudek

mgr Andrzej Wilk

 

(3kB)TECHNIKA

mgr Andrzej Wilk

 

(14kB)WYCHOWANIE FIZYCZNE
mgr Elżbieta Benc
mgr Andrzej Bubel
mgr Damian Kot

 

(10kB)PLASTYKA

MUZYKA

mgr Wiesław Foryś

 

(2kB) WYCHOWANIE DO ŻYCIA
 W RODZINIE

mgr  Aleksandra Figiel

(2kB) EDUKACJA
DLA BEZPIECZEŃSTWA

mgr Andrzej Krzysztofczyk

 

ŚWIETLICA SZKOLNA

mgr Anna Pastuch - kierownik

mgr Renata Kaziur

mgr Mariola Piotrowska

mgr Patrycja Przewłocka

mgr Gabriela Żółtowska

BIBLIOTEKA

mgr Halina Żmuda