REFORMA EDUKACJI

    Aktualności

 

ORGANY SZKOŁY

Biblioteka

Nauczyciele

Pedagog

Rada Rodziców

 

UCZNIOWIE

Kalendarz szkolny

Plan lekcji

Podręczniki

Rekrutacja 2022/2023

Procedury przyjmowania

 uczniów z Ukrainy

 

DOKUMENTY SZKOŁY

Bezpieczeństwo

Monitoring - instrukcja

Plan Pracy Szkoły

Plan WDN

WDŻ

Plan Rozwoju Szkoły

Pomoc psychologiczno
        - pedagogiczna

Program

wychowawczo-profilaktyczny

Procedura zwalniania ucznia
        z zajęć wychowania fizycznego

Procedury dotyczące wydawania

duplikatów legitymacji szkolnych,

świadectw  (PDF)

Procedury - COVID 19

Regulamin edukacji zdalnej

Procedura zdalnego nauczania

Zasady oceniania

      zdalnego nauczania

Statut

Wycieczki

 

RODZICE

Informacje

"Moje dziecko
      w przedszkolu i szkole"

 

GDZIE JESTEŚMY?

Historia szkoły

Lokalizacja

Zawiercie - Kromołów

PROJEKTY
MIĘDZYNARODOWE

Comenius/Erasmus+:

2014-2016  CYPR

2012-2014  CYPR

2010-2012 ENGLAND

2008-2010 Spain

2006-2007 France

eTwinning "Bermuda Triangle"

eTwinning "Into news"