REFORMA EDUKACJI

    Aktualności

 

ORGANY SZKOŁY

Biblioteka

Nauczyciele

Pedagog

Rada Rodziców

Świetlica

UCZNIOWIE

Kalendarz szkolny

Plan Lekcji

Podręczniki

Przedszkole

Rekrutacja

Zajęcia pozalekcyjne

DOKUMENTY SZKOŁY

Dyżury nauczycieli

Bezpieczeństwo pożarowe

Okienka dla rodziców

Ewaluacja

Plan Pracy Szkoły

Plan WDN

Program

wychowawczo-profilaktyczny

Procedura zwalniania ucznia
        z zajęć wychowania fizycznego

Procedury dotyczące wydawania

duplikatów legitymacji szkolnych,

świadectw  (PDF)

Pomoc psychologiczno
        - pedagogiczna

PSO

Statut

Wycieczki

Plan Rozwoju Szkoły

RODZICE

Informacje

"Moje dziecko
      w przedszkolu i szkole"

GDZIE JESTEŚMY?

Historia szkoły

Lokalizacja

Zawiercie - Kromołów

PROJEKTY
MIĘDZYNARODOWE

Comenius/Erasmus+:

2014-2016  CYPR

2012-2014  CYPR

2010-2012 ENGLAND

2008-2010 Spain

2006-2007 France

eTwinning "Bermuda Triangle"

eTwinning "Into news"