REFORMA EDUKACJI

    Aktualności

 

ORGANY SZKOŁY

Biblioteka

Nauczyciele

Pedagog

Rada Rodziców

Świetlica

UCZNIOWIE

Kalendarz szkolny

Plan Lekcji

Podręczniki

Przedszkole

Rekrutacja

Zajęcia pozalekcyjne

Zajęcia kreatywne

DOKUMENTY SZKOŁY

Bezpieczeństwo

Dyżury nauczycieli

Ewaluacja

Monitoring - instrukcja

Okienka dla rodziców

Plan Pracy Szkoły

Plan WDN

Plan Rozwoju Szkoły

Pomoc psychologiczno
        - pedagogiczna

Program

wychowawczo-profilaktyczny

Procedura zwalniania ucznia
        z zajęć wychowania fizycznego

Procedury dotyczące wydawania

duplikatów legitymacji szkolnych,

świadectw  (PDF)

PSO

Statut

Wycieczki

RODZICE

Informacje

"Moje dziecko
      w przedszkolu i szkole"

GDZIE JESTEŚMY?

Historia szkoły

Lokalizacja

Zawiercie - Kromołów

PROJEKTY
MIĘDZYNARODOWE

Comenius/Erasmus+:

2014-2016  CYPR

2012-2014  CYPR

2010-2012 ENGLAND

2008-2010 Spain

2006-2007 France

eTwinning "Bermuda Triangle"

eTwinning "Into news"