Szkoła Podstawowa Nr 13

ul. Filaretów 9
42 - 400 Zawiercie
woj. śląskie
tel/fax 
(32) 6724361
e-mail:
sp13zawiercie@zawiercie.eu

 

Godziny lekcyjne

1.        8.00 - 8.45

2.        8.55 - 9.40

3.        9.45 - 10.30

4.      10.35 - 11.20

5.      11.35 - 12.20

6.      12.35 - 13.20

7.      13.25 - 14.10

8.      14.15 - 15.00

 


KANCELARIA

- Kierownik Administracyjno-Gospodarczy Szkoły AGNIESZKA LATOSIŃSKA-GRELA -
przyjmuje interesantów od poniedziałku do piątku w godz. 7.30 - 15.30

Sprawy uczniowskie (legitymacje, bilety, zaświadczenia, itp.) załatwiane są na długich przerwach:

·  11.20 - 11.35

·  12.20 - 12.35

 


GABINET PROFILAKTYKI ZDROWOTNEJ
I POMOCY PRZEDLEKARSKIEJ

- higienistka szkolna EWA CZARNOJAŃCZYK -
przyjmuje pacjentów:

·  wtorek - 11.30 - 15.30

·  czwartek - 7.30 - 15.05

·  piątek - 7.30 - 15.05

 


PEDAGOG SZKOLNY

- mgr Agata Woźniak -
 


ŚWIETLICA SZKOLNA

kierownik - mgr Anna Pastuch, mgr Renata Kaziur, mgr Mariola Piotrowska, mgr Patrycja Przewłocka, mgr Gabriela Żółtowska
 od poniedziałku do piątku w godz. 7.30 - 15.00

 


BIBLIOTEKA SZKOLNA

mgr Halina Żmuda
 


BASEN

zajęcia prowadzi mgr Andrzej Bubel


CHÓR SZKOLNY

zajęcia prowadzi mgr Wiesław Foryś