FOLDER  SZKOŁY
1   2

     PREZENTACJA

Nasza szkoła ma swoją długą i ciekawą historię.

Najprawdopodobniej początki szkolnictwa w Kromołowie zaczęły się już w XIV wieku