PӣKOLONIE LETNIE

6 LIPCA 2018

Od 25 czerwca do 6 lipca w szkole jak co roku odbyway si pkolonie letnie. Na uczestnikw przez dwa tygodnie czekao szereg interesujcych zaj. Od, wdrwek po najbliszej okolicy, poprzez zajcia sportowe i plastyczne po wyjazdy do kina i na basen w Morsku. Mimo zmiennej aury uczestnicy nie mogli narzeka na nud i brak zaj.

 

ZAKOCZENIE ROCZNYCH ZAJ DYDAKTYCZNO-WYCHOWAWCZYCH 2017/2018

22 CZERWCA 2018

W dniu dzisiejszym odbyo si uroczyste zakoczenie zaj dydaktyczno - wychowawczych. Z tej okazji w naszej szkole odbyy si uroczyste akademie, podsumowujce prac caego roku.  Na pierwszej akademii pojawili si uczniowie klas I-III szkoy podstawowej i klas ,,0”. Podczas wystpu wykonawcy zachwalali uroki wypoczynku  oraz przypominali o zachowaniu bezpieczestwa podczas wakacyjnych rozrywek. Akademi t przygotowali uczniowie klas trzecich pod kierunkiem pa, Beaty Kowalczyk, Agnieszki Krawczyk, Gabrieli towskiej oraz Elbiety Benc. Nastpnie na akademii spotkali si uczniowie klas IV-VII szkoy podstawowej i klas drugich i trzecich gimnazjum. Akademi przygotowali uczniowie klas trzecich gimnazjum pod kierunkiem pa, Justyny Kukuki, Haliny Ciszowskiej, Elbiety Benc oraz pana Wiesawa Forysia. Absolwenci klas trzecich podzikowali dyrekcji szkoy, nauczycielom oraz pracownikom szkoy za wsplne lata spdzone w szkole. Nie zabrako rwnie gratulacji podzikowa i nagrd dla uczniw za caoroczny trud. Trzecioklasici otrzymali od swoich modszych kolegw i koleanek pamitkowe kubki. Dyrektor szkoy Andrzej Wilk podzikowa wszystkim nauczycielom i pracownikom szkoy za caoroczn prac a rodzicom za owocn wspprac. yczy wszystkim miych i udanych wakacji przypominajc rwnoczenie o zachowaniu bezpieczestwa podczas letniego wypoczynku.  

RATOWNIK MEDYCZNY

 12 CZERWCA 2018

12.06.2018r. dzieci 4-5-letnie z oddziau przedszkolnego bray udzia w spotkaniu z ratownikami medycznymi. Ratownicy pokazywali na fantomie sposb prawidowej reanimacji czowieka, sposb uoenia czowieka w pozycji bocznej ustalonej. Nastpnie dzieci pod nadzorem ratownikw miay okazj powiczy na fantomach reanimacj, natomiast prawidowe uoenie czowieka w pozycji bocznej ustalonej wiczyy na sobie. Dzieci bray udzia w dyskusji, odpowiaday na pytania ratownikw, wykazujc si du wiedz. Dzieci prawidowo wymieniy wszystkie numery alarmowe. Spotkanie byo dla dzieci du atrakcj i okazj do zdobycia nowej wiedzy oraz nowych dowiadcze.

ZIELONA SZKOA 2018

8 CZERWCA 2018

W  dniach  od 26.05 - 08. 06. 2018 r. 38 uczniw z klas 3 wyjechao nad morze na zielon szko do  Jastrzbiej Gry. Gwnym jej celem bya promocja zdrowego stylu ycia, rozpowszechnianie sportu i czynnego wypoczynku, poznanie innego regionu Polski, zapoznanie si z jego przyrod i architektur. rdroczny wyjazd uczniw do miejsca czystego ekologicznie poczony z nauk i aktywnym wypoczynkiem pozwoli poprawi stan zdrowia dzieci i ich ogln sprawno fizyczn. Pobyt nad morzem umoliwi rozwijanie aktywnoci poznawczej, ksztaccej  i twrczej. Uczestnicy zdobywali wiele sprawnoci, brali udzia w konkursach plastycznych, zawodach plaowych oraz konkursie czystoci.  Dzieci uczyy si wspdziaania i ponoszenia odpowiedzialnoci za siebie i innych. Ksztatoway w sobie postawy yczliwoci, uczynnoci i chci niesienia pomocy innym oraz dopasowania si do woli wikszoci. Uczyy si kultury na co dzie, odpowiedniego zachowania w miejscach publicznych, estetycznego spoywania posikw, dbania o higien osobist. Do wieczora grupa spdzaa czas na pieszych wycieczkach brzegiem morza i po okolicy oraz na grach i zabawach na wieym powietrzu. Pobyt na onie natury, zwiedzanie zabytkw, pamitek przeszoci uczy wraliwoci na pikno przyrody i sztuki. Program zielonej szkoy by tak uoony, aby dzieci mio i przyjemnie spdziy czas w nadmorskiej miejscowoci. Podczas pobytu odbyy wycieczk do Gdyni, gdzie zwiedziy Dar Pomorza, Skwer Kociuszki, gdyskie akwarium i Centrum Wiedzy Eksperyment. We Wadysawowie miay okazj „spacerowa po dnie oceanu” czyli zwiedza Ocean Park. Spor atrakcj by pokaz smaenia i degustacja jajecznicy ze strusiego jaja oraz zwiedzanie strusiej farmy w Kniewie. Duym przeyciem okaza si rejs statkiem po morzu wok Pwyspu Helskiego. W helskim fokarium oglday karmienie fok. Interesujcy by rwnie pobyt w dawnej siedzibie Wielkiego Mistrza Zakonu Krzyackiego, czyli zwiedzanie zamku w Malborku. Odbyy te piesz wycieczk do latarni morskiej na przyldku Rozewie i obejrzay „Gwiazd Pnocy” - kamie ustawiony w miejscu najbardziej wysunitym na pnoc. Oprcz tego uczestnicy brali udzia w warsztatach animacyjnych: „Chrzest morski” i „Akademia Pana Kleksa” oraz w olimpiadzie sportowej z medalami. Byo te ognisko i  zabawa taneczna. Wiele radoci sprawio dzieciom wyjcie na basen i zabawy w wodzie oraz wystp kapeli kaszubskiej. Uczestnicy zielonej szkoy przyjechali z mnstwem miych wrae.

ZACZAROWANY LAS

5 CZERWCA 2018

5 czerwca 2018 roku dzieci  z oddziaw przedszkolnych : maluchy, starszaki i gr. 0 B uday si na autokarow wycieczk do Zaczarowanego Lasu. Podr rozpoczlimy rankiem, wsiadajc do wygodnych autokarw, ktrymi kierowcy dowieli nas na miejsce. Na miejscu zostalimy powitani przez „Bajkow Posta” i zaproszeni do dalszej podry do Zaczarowanego Lasu widocznego gdzie daleko na horyzoncie. Dalsz podr odbylimy podrujc wyboist drog powozami konnymi poprzez ki i pola, a dotarlimy w kocu do lasu. Po drodze spotkalimy Czerwonego Kapturka, ktry proszc o podwiezienie do mieszkajcej w lesie babci, chtnie skorzysta z naszego rodka transportu, z wdzicznoci wygrywajc nam na gitarze i czstujc zaczarowanymi ciasteczkami W lesie spotkalimy wiele ciekawych osb: Pana Leniczego, Babci Czerwonego Kapturka (ktra okazaa si przyjacik Baby Jagi), Jasia i Magosi oraz sam Bab Jag, z ktr spotkanie nie naleao do najprzyjemniejszych. Gdzie w oddali sycha byo wycie wilka oraz posta duego niedwiedzia , ktremu zapiewalimy piosenk „Stary niedwied mocno pi” . Po drodze musielimy bardzo uwaa na atakujce wiewiry, pomylnie przeszlimy test Wa Leona, uwolnilimy Jasia z wnykw zastawionych przez kusownikw na lene zwierzta, przy stawie Gorzkich ez wysuchalimy opowieci Lenego Dziada. Nastpnie spotkalimy picego Kopciuszka , ktry zaprowadzi nas do lenej polany. W kocu nadesza pora na zasuony odpoczynek. Na polance moglimy przysi na awkach, zje pieczone kiebaski i wypi pyszn ciep herbatk, przygotowan przez z Macoch. Nadszed czas na opuszczenie Zaczarowanego Lasu i jego sympatycznych mieszkacw. Zadowoleni i peni wrae udalimy si w powrotn podr konnymi powozami. Po dotarciu na parking, na ktrym zostawilimy nasz autokar, czekaa jeszcze jedna niespodzianka – dyskoteka! Moglimy do woli piewa, taczy i szale na parkiecie.
Peni wrae i emocji, z umiechami na buziach wrcilimy do czekajcych na nas rodzicw.

 DZIE DZIECKA I SPORTU SZKOLNEGO

30 MAJA 2018

Jak co roku odby si w szkole  ,,Dzie dziecka i sportu szkolnego". Uczniowie uczestniczyli w wielu zabawach, konkursach i grach zespoowych. Obok zawodw sportowych dla klas modszych, gry w pik non, turnieju ringo, przecigania liny towarzyszyo uczestnikom wiele atrakcji. Jak zawsze na uczestnikw czekaa kiebaska z rona oraz zimne lody.. Caa impreza moga zosta zorganizowana dziki wsparciu Urzdu Miasta Zawiercie, hurtowni ,,LIBA" oraz hurtowni ,,IGLO". Wszystkim sponsorom serdecznie dzikujemy.

DZIE MAMY I TATY

26 MAJA 2018

Z okazji Dnia Mamy i Taty odbya si uroczysto, podczas ktrej grupa 3-4latkw, zaprezentowaa swj program taneczno–wokalno-recytatorski. Po wystpie byy yczenia, causy, prezenty oraz wiele umiechw i radoci. Za swoje popisy przedszkolaki zostay nagrodzone burz braw.  Takie uroczystoci w gronie rodzinnym pozwalaj umacnia rodzinne wizi, ucz mioci, szacunku, przywizania, a dzieciom pozwalaj zaprezentowa zdobyte wczeniej umiejtnoci.  Rodzicom yczymy Wszystkiego Najlepszego z okazji Waszego wita!

 

Mama jest jak soce, ktre grzejc w dni gorce sprawia, e oywa wszystko, tak jak mama gdy jest blisko. Tata jest jak ksiyc w peni, ktry nawet w rodku nocy tworzy jasno w samej czerni, gotw zawsze do pomocy. Czym bezchmurne niebo w lecie? Rozpromienia ziemi ca. Tym rodzice dla swych dzieci. Zawsze bdzie si y chciao.

W grupie dzieci 4,5 letnich odbyo si uroczyste spotkanie z Mam i Tat. W tym dniu przedszkolaki uczcili zbliajcy si Dzie Mamy oraz Dzie Taty. Przybyli gocie mogli poczstowa si sodkimi pysznociami, podczas ktrych ze zami w oczach, mogli podziwia swoje pociechy. Byy wierszyki o mamie i o tacie, byy piosenki o rodzicach. Dzieci taczyy taniec „Chocolate choco choco” oraz piknie zagray na instrumentach muzycznych. Byo mnstwo oklaskw i pojawiy si te zy wzruszenia. Na zakoczenie dzieci wrczyy swoim rodzicom upominki mamie – malowido na szkle, a tacie – kolorowe krawaty. yczymy wszystkim rodzicom duo zdrowia, szczcia i pociechy ze swoich dzieci oraz spenienia najskrytszych marze – P. Alinka i P. Asia.   

W grupie dzieci 5 oraz 6 -letnich, odbyo si wito najukochaszych osb-czyli Dzie Mamy i Taty.  Z okazji tego bardzo wanego wita grupy przygotoway dla swoich rodzicw wiele niespodzianek. Z ogromnym przejciem i zaangaowaniem, dzieci pieway piosenki, recytoway wiersze, prezentoway przygotowane ukady taneczne , a take dzikoway za mio, trud wychowania, trosk i cierpliwo. Po czci artystycznej dzieci wrczay rodzicom wasnorcznie przygotowane laurki i prezenty: pikne kwiaty dla Mam, a dla Tatusiw bardzo eleganckie muchy i krawaty. Dzieci byy dumne, e w tak pikny sposb mogy podzikowa swoim rodzicom za wszystko co dla Nich robi . Nie obyo si take bez ez i wzrusze. Uroczysto przebiega w ciepej i miej atmosferze i na dugo pozostanie w pamici dzieci oraz ich Rodzicw

 

Jak co roku, przedszkolaki witoway Dzie Mamy i Taty. Dzieci  z grupy 0”B” sowem i piosenk wyraziy mio i wdziczno za matczyn dobro i cierpliwo, za serce, ktre tak wiele rozumie i tak wspaniaomylnie wybacza, a take za mdro i ojcowski autorytet. Po wspaniaych wystpach, w ktrych dzieci zaprezentoway swoje zdolnoci recytatorskie, wokalne i taneczne na twarzach rodzicw zauway mona byo tylko jedno – wzruszenie i dum ze swoich pociech. Po zakoczonym programie artystycznym dzieci wrczyy swoim rodzicom wasnorcznie przygotowane upominki  i zaprosiy na sodki poczstunek. Atmosfera tej uroczystoci bya podniosa ale i bardzo radosna. Przebiegaa w niezwykle rodzinnej i miej atmosferze.

SANDOMIERZ

23 MAJA 2018

W dniach 22-23 maja uczniowie klas IIIA i IIIB gimnazjum wzili udzia w wycieczce do Sandomierza. Zwiedzili wiele zabytkw Sandomierza i okolic. Na sandomierskim rynku podziwiali pikne renesansowe kamieniczki oraz renesansowy ratusz. W trakcie wdrwki Podziemn Tras Turystyczn zobaczyli tajemnicze podziemia pod Starym Miastem i wysuchali miejscowych legend. Ciekawym miejscem bya Zbrojownia Rycerska, gdzie mieli okazj przymierzy zbroje, wzi do rki miecz czy bro. Rejs statkiem po Wile dostarczy im chwil odprenia i relaksu. Nie lada atrakcj okaza si wiat Ojca Mateusza, ktry dotychczas by znany jedynie z telewizyjnego ekranu. Due wraenie wywary na gimnazjalistw naturalnych rozmiarw postaci woskowe aktorw. Jednym z punktw wycieczki byo rwnie zwiedzanie ruin paacu Krzytopr w miejscowoci Ujazd. Trzeba go zobaczy na wasne oczy, by przekona si o jego wyjtkowoci. wietna pogoda i nastroje sprawiy, e wycieczka na dugo pozostanie w pamici jej uczestnikw.

 BEZPIECZNY PRZEDSZKOLAK NA DRODZE

21 MAJA 2018

Dnia 21 maja 2018 roku w oddziale przedszkolnym w gr. 0A i 0B gocia  st. asp. Adrianna Mazur  z Komendy Miejskiej Policji w Katowicach.  Dzieci przy pomocy „pluszowego miasteczka ruchu drogowego” w przyjaznej atmosferze wiczyy bezpieczne przechodzenie przez ulic z sygnalizacj wietln. Najmodsi uczestnicy ruchu drogowego dowiedzieli si jak bezpiecznie porusza si po drodze oraz jak rozpoznawa znaki i odgosy, ktre mog ostrzega je o niebezpieczestwie. Dzieci bardzo aktywnie i chtnie rozmawiay na temat znakw drogowych, sygnalizacji wietlnej oraz prawidowych zachowa na drodze. Spotkanie to pozwolio na przekazanie najmodszym wiedzy, na temat podstawowych zasad bezpieczestwa na drodze. Na zakoczenie zaj dzieci przy pomocy „pluszowego miasteczka ruchu drogowego” w przyjaznej atmosferze wiczyy bezpieczne przechodzenie przez ulic z sygnalizacj wietln. Przedszkolaki chtnie uczestniczyy w zabawie, podczas ktrej przyjmoway rne role wykorzystujc kolorowe rekwizyty. Byli kierowcy radiowozu, taxi czy stray poarnej, piesi oraz osoby zmieniajce wiata i trzymajce znaki drogowe. Nie straszne dla odwanych przedszkolakw byo take odpowiadanie na pytania dotyczce znakw drogowych i nazywania ich.

DZIE ,,JABKA"

16 MAJA 2018

W koszyczku jabuszko starannie zoone mieje si do dzieci troszk zawstydzone. Buzi ma rumian od sonka czerwon i calutk skrk piknie opalon. Mamusia jabuszko noem rozkroia i na rwne czci dzieci podzielia. A w kadej to czci zdrowe witaminki dla mamy dla taty chopca i dziewczynki. Ciesz si dzieciaki i jabuszka jedz, a o tym jak zdrowe nawet ptaszki wiedz.

16.05.2018r. w grupach dzieci 3,4,5 letnich odby si „DZIE JABKA”.  Dzieci przyniosy do przedszkola jabuszka, z ktrych zosta zrobiony mus. Wszyscy smakowali przyniesione owoce jak rwnie piy sok jabkowy. Na gowach miy zaoone opaski z narysowanymi jabkami. Byo smacznie, zdrowo i wesoo. Wszyscy wiedz jak wyglda jabko i jak smakuje oraz e jest bardzo zdrowym owocem. Na zakoczenie zaj kade dziecko przy pomocy nauczyciela, wykonao jabuszko z wykorzystaniem plastikowych butelek, ktre zabrali do domw. Nie mogo zabrakn rwnie pracy plastycznej – samodzielnie wyklejali szablon jabka kolorowym papierem.

    

 WIZYTA W BIBLIOTECE

9-11 MAJA 2018

11.05.2018r. grupa dzieci 4-, 5-letnich odwiedzia bibliotek w Szkole Podstawowej Nr 13 w Zawierciu. Pani Halina muda przeprowadzia z dziemi pogadank na temat zasad funkcjonowania biblioteki. Pokazaa dzieciom szereg ciekawych ksiek, bajek. Dzieci zadaway pani Halinie pytania, oglday bajeczki, byy zachwycone wizyt w bibliotece.

9 maja 2018 roku  dzieci z Gr.0 B odwiedziy Bibliotek Szkoln. Przedszkolaki z wielk radoci zapoznay si z magicznym dla nich miejscem. Tematem spotkania byo zapoznanie dzieci  z bibliotek. Przedszkolaki zwiedziy bibliotek, z wielkim zainteresowaniem przeglday ksiki znajdujce si na pkach, ale szczeglnie zainteresowa ich dzia dla najmodszych. Dzieci dowiedziay si, co naley zrobi, aby sta si czytelnikiem biblioteki oraz jak naley si w niej zachowa.  Zobaczyy take jak wyglda karta czytelnika oraz poznay zasady wypoyczania ksiek. Wychowawczyni wypoyczya kilka ksieczek, by mc je czyta  w przedszkolu. Spotkanie w bibliotece nie mogo si odby bez gonego czytania. Pani bibliotekarka przeczytaa dzieciom kilka wierszy Jana Brzechwy, a dzieci w podzikowaniu wrczyy Pani Halinie wasnorcznie wykonane laurki. Kady przedszkolak wyszed z biblioteki z umiechem na twarzy, ale przede wszystkim z obietnic, e wrci do biblioteki,  aby mc si zapisa i korzysta z bogatej oferty dla dzieci.

3 MAJA

27 KWIETNIA 2018

Dzi w szkole odbya si uroczysta akademia z okazji uchwalenia Konstytucji 3-go Maja. W przygotowanym programie artystycznym nie zabrako pieni patriotycznych jak rwnie przypomnienia wydarze z tamtego okresu i ich znaczenia. Cao przygotowali panie Justyna Zadcka, Agata Uznaska, Elbieta Benc oraz pan Wiesaw Fory. Dyrektor szkoy Andrzej Wilk zaprosi wszystkich do udziau w obchodach tego wita organizowanych na terenie miasta.

„BEZPIECZNE MIASTO”

27 KWIETNIA 2018

Bezpieczestwo uczniw w naszej szkole i poza ni jest dla wszystkich spraw najwaniejsz. W zwizku z tym 26 i 27 kwietnia 2018 r. gocilimy w naszej szkole przedstawicieli Stray Miejskiej z Zawiercia, ktrzy w tym roku s organizatorami akcji „ Bezpieczne miasto”.   Uczniowie klas pierwszych i trzecich  wraz z wychowawcami uczestniczyli w zajciach  prowadzonych przez stranikw  miejskich  Krystiana Kacerka i Adama Kubisa. Uczniowie aktywnie uczestniczyli w rozmowie na temat segregacji mieci, waciwego zachowania si podczas spotkania z nieznajomym, podczas spotkania z agresywnym  psem, a take rozmawiali o sytuacjach, w ktrych konieczna jest znajomo numerw alarmowych.   Na koniec spotkania stranicy miejscy zorganizowali zabaw, podczas ktrej uczniowie utrwalili przepisy ruchu drogowego.

 MIDZYSZKOLNY TURNIEJ O TYTU „MISTRZ AMIGOWA”

25 KWIETNIA 2018

Dnia 25 kwietnia 2018 roku odby si XIII MIDZYSZKOLNY TURNIEJ O TYTU MISTRZA W ROZWIZYWANIU AMIGWEK dla klas 3 edukacji wczesnoszkolnej. W turnieju wzili udzia przedstawiciele szeciu zawierciaskich szk podstawowych. Kad szko reprezentowa dwuosobowy zesp, ktry ama sobie gow nad rozwizaniem szeciu turniejowych amigwek – krzywki obrazkowej, panoramicznej, swatki, jolki oraz wykrelanki i krzywkowych puzzli. Wszyscy uczestnicy Turnieju otrzymali nagrody i pamitkowe dyplomy a zwycizcy rwnie medal Mistrza i Wicemistrza. Serdeczne podzikowania kierujemy do tych, ktrzy zechcieli udzieli nam wsparcia. Pragniemy wyrazi sowa uznania i podzikowania firmie ANRO  - za pomoc w realizacji tego wanego dla nas przedsiwzicia.

Tytu MISTRZA wywalczy zesp reprezentujcy SP 9 w skadzie: Nikola Suwara, Kinga Hada
Tytu I WICEMISTRZA wywalczy zesp reprezentujcy SP 4 w skadzie: Szymon Domagaa, Paulina Dziub 

Tytu II WICEMISTRZA wywalczy zesp reprezentujcy SP 5 w skadzie: Eryk urek, Piotr Sikorski

DZIE ZIEMI

24 KWIETNIA 2018

W dniu 24 kwietnia odbya si akademia z okazji Dnia Ziemi przygotowana przez uczniw pod opiek pa; Anety Dudek, Aleksandry Figiel, Elbiety Benc oraz pana Wiesawa Forysia. Scenariusz przedstawienia przybliy uczniom problemy zwizane z ochron najbliszego rodowiska , przypomnia o koniecznoci segregowania mieci oraz zachowaniach proekologicznych dzieci i dorosych.

PLANETARIUM

19 KWIETNIA 2018

Gdy zgasn wszystkie wiata, a soce oczy zmruy, Na niebie pojawi si mapa kosmicznej podry. Ile gwiazd byszczcych i migoczcych na niebie, Tyle odlegych galaktyk i planet we wszechwiecie. Ciemna otcha, pena niezbadanych miejsc, Wielu si zastanawia gdzie jej pocztek jest. A nasza Ziemia jedn z miliona planet jest, Niczym ma kropelk wrd oceanw ez. Wielk tajemnic dla ludzkoci wci jest, Odkry cho may skrawek przestrzeni tej. Map kosmicznej podry ju znamy, Moe w przyszoci z niej skorzystamy.

19 kwietnia dzieci z oddziau przedszkolnego uday si w „podr kosmiczn”. Kada grupa moga wej do przenonego PLANETARIUM  (wielki nadmuchany namiot w ksztacie pkola) i moga podziwia gwiazdy oraz planety naszego ukadu sonecznego. Bardzo pouczajcy okaza si film, ktry dzieci mogy obejrze w rodku. Kady dowiedzia si, e nie wolno zamieca naszej planety i trzeba o ni dba, aby przetrwaa jeszcze wiele milionw lat. W rodku namiotu, dzieci lec wygodnie na mikkich poduszkach, obserwoway kosmos.

EGZAMINY GIMNAZJALNE

18 KWIETNIA 2018

W dniach 18-20 kwietnia uczniowie klas trzecich gimnazjw w caej Polsce przystpuj do egzaminw gimnazjalnych. Mamy nadziej, e uzyskane wyniki pozwol na potwierdzenie dobrego przygotowania i duej wiedzy naszych gimnazjalistw oraz pomog im w dostaniu si do wybranej przez nich szkoy ponadgimnazjalnej. yczymy Wam powodzenia!

 

TYDZIE ZDROWIA

13 KWIETNIA 2018

W kwietniu May Samorzd zorganizowa Tydzie Zdrowia, ktry upyn pod hasem: "O ZDROWIE DBAMY, BO JEDNO JE MAMY". Celem akcji byo propagowanie wrd uczniw zdrowego stylu ycia oraz nabywanie prozdrowotnych nawykw i przyzwyczaje. Kadego dnia tygodnia swoje wito miay owoce i warzywa. Aby je uczci, ubrania uczniw przybieray ich kolor a na gowach usiady opaski z symbolem warzyw i owocw. Kady ucze na drugie niadanie spoywa przyniesione owoce i warzywa. Aby podkreli znaczenie spoywania warzyw i owocw uczniowie wykonali rne zadania – byy krzywki, wykrelanki i kolorowanki.

 

 825 LAT KROMOOWA

6 KWIETNIA 2018

6 kwietnia rozpoczlimy obchody 825-lecia Kromoowa. Dzie ten zosta wybrany nieprzypadkowo, gdy pierwsze wzmianki o najstarszej dzielnicy Zawiercia pochodz z dokumentu datowanego na 8 kwietnia 1193 roku, a dokadniej z bulli  papiea Celestyna III, w ktrej pojawi si zapis na temat „taberny in Cromolau”.  W trakcie pitkowej uroczystoci przybyli gocie, dyrekcja oraz nauczyciele i uczniowie mogli pozna albo przypomnie sobie najwaniejsze fakty z historii miejscowoci  lecej u rde Warty. Obecni na akademii mieli  moliwo obejrzenia prezentacji na temat Kromoowa oraz posuchania i zapiewania piosenek zwizanych z jubileuszem.

 

 

POSTAW NA SOCE

KONKURS WIELKANOCNY

23 MARCA 2018

wita coraz bliej, postanowilimy wic zacz przygotowania. 20 marca Samorzd Uczniowski zorganizowa konkurs na najadniejsz pisank. Wszystkie klasy musiay wybra troje przedstawicieli, ktrzy zajli si ozdabianiem symbolicznego jajka. Okazao si, e pomysy na wielkanocne dekoracje s bardzo rnorodne, o czym wiadcz prezentowane prace. Zabawa miaa charakter rywalizacji, ale uczestnicy bez wahania udzielali pomocy innym druynom. Niektrzy potrzebowali nieco wicej czasu na wykonanie zadania, dlatego czekalimy z ogoszeniem wynikw do dzi. Werdyktem jury w skadzie p. Anna Pastuch i Halina muda w klasach modszych I miejsce zdobya klasa 3c, 2 miejsce – klasa 1a, 3miejsce – ex aequo – klasa 3a i 3b.  W drugiej kategorii wiekowej 1 miejsce zaja klasa 4a, 2 miejsce – klasa II gimnazjum i dwa rwnorzdne miejsca 3 – klasa 7 oraz III B. Mamy nadziej, e wykonane ozdoby wprowadz wszystkich w odpowiedni nastrj, umilajc oczekiwanie na Wielkanoc.

WIOSENNE PODCHODY

23 MARCA 2018

W tym roku kolejny raz odbyy si w naszej szkole „Wiosenne podchody” dla uczniw klas modszych. Celem naszej zabawy byo rozwijanie umiejtnoci wsppracy, doskonalenie spostrzegawczoci oraz integracja zespou klasowego. Pomimo panujcej jeszcze za oknem zimy, uczniowie starali si, aby Pani Wiosna zawitaa do nas jak najszybciej. Od 19 marca wszystkie klasy modsze otrzymyway listy od Pani Wiosny, w ktrych prosia o wykonanie rnych zada i o pomoc w przezwycianiu szaroci. Pani Wiosna postaraa si, aby zachci dzieci do wybudzania przyrody i do kolorowania wiata. W pierwszym dniu kada klasa otrzymaa kolorowank  wiosenn, ktra zdobi drzwi sal lekcyjnych. Drugiego dnia Pani Wiosna prosia dzieci, aby wykonay jeden z symboli wiosny – bociana. Przy pracy byo duo radoci i pomimo braku soca za oknem, humor by u nas soneczny. 21 marca uczniowie powitali wiosn strojami z elementami koloru zielonego. Pani Wiosna przekazaa w licie zadanie, ktre polegao na poszukiwaniu na korytarzach szkoy znaczkw, z pierwszymi oznakami wiosny oraz na rozwizywaniu zadania matematycznego, ktre doprowadzio dzieci do niespodzianki. Uczniowie wykazali si du spostrzegawczoci, a nagrody w postaci babeczek wywoay umiech na twarzach maych poszukiwaczy wiosny. Pierwszy dzie wiosny daje nadziej, e na stae zagoci ona w przyrodzie wnoszc powiew radoci i ciepa, rwnie w relacje koleeskie.

 DZIE KIWI

22 MARCA 2018

W dniu 22 marca 2018r. w naszym oddziale przedszkolnym odby si dzie kiwi. Dzieci z grupy 3-4 latkw oraz 4-5 latkw byy ubrane w kolorze kiwi, maloway owoce, na koniec odby si pyszny poczstunek. Wszyscy wietnie si bawili! 

WIELKANOCNA KARTKA SPOEM

19 MARCA 2018

19 marca 2018r. Nadia Lendor  z oddziau przedszkolnego grupY 3-4 latkw i Amelia Wdzyska z grupy 5- latkw dostay wyrnienie w konkursie plastycznym pt: „ Wielkanocna Kartka Spoem „ organizowanym przez PSS Spoem, ARK Jobs sp. z o. o. oraz Centrum Inicjatyw Lokalnych. Nadia wraz z wychowawczyni  Pani Monik Ciszewsk odebray wyrnienia i podzikowania  w Miejskim Orodku Kultury „Centrum” w Zawierciu. Gratulujemy.

 OGOSZENIE !!!

DYREKCJA SZKOY INFORMUJ, E ZOSTAY WYWIESZONE LISTY KANDYDATW ZAKWALIFIKOWANYCH DO PRZYJCIA DO ODDZIAW PRZEDSZKOLNYCH ORAZ KLAS PIERWSZYCH SZKOY PODSTAWOWEJ.  PRZYPOMINAMY, E W DNIACH OD 9 DO 13 MARCA NALEY ZOY W SEKRETARIACIE SZKOY PISEMNE OWIADCZENIE O WOLI UCZSZCZANIA KANDYDATA DO ODDZIAU PRZEDSZKOLNEGO ORAZ KLASY PIERWSZEJ SZKOY PODSTAWOWEJ.

DZIE KOBIET

8 MARCA 2018

8 marca zrobio si w szkole sodko, kwiecicie, a take nieco uroczycie. Kobiety, Kobietki, Panie, Dziewczyny i Dziewczynki zostay obdarowane drobnymi upominkami oraz bardziej lub mniej oryginalnymi yczeniami. Jeli wierzy w ich sprawcz moc, od dzi wszystkie przedstawicielki pci piknej powinny by zdrowe, szczliwe, umiechnite, zadowolone z sukcesw i oczywicie mie dla Kolegw oraz Wsppracownikw. Mamy nadziej, wzajemna yczliwo bdzie trwa duej ni tylko w ten szczeglny dzie.

GALA OSCAROWA W SZKOLE

1 MARCA 2018

Po raz drugi w naszej szkole zorganizowano wieczr filmowy. Oczywicie zadbalimy o przygotowanie odpowiednich filmw oraz o przekski. 

W programie:

-         profesjonalna sesja zdjciowa;

-         minibankiet;

-         projekcja wybranych filmw, ktre w ubiegych latach zostay nagrodzone przez Amerykask Akademi Sztuki i Wiedzy Filmowej;

-         dyskusja tematyczna.

(mile widziane) stroje wieczorowe lub stylizacje inspirowane filmami.

Organizatorzy zapewni moliwo finansowego wsparcia dziaa Samorzdu Uczniowskiego.

DZIE PIEGW

1 MARCA 2018

Piegi s mae, piegi s due

Piegi odnajdziesz w caej naturze.

Piegi s kolorowe, adnie ozdabiaj.

Najadniej jednak na buziach wygldaj. 

1 marca w przedszkolu dzieci obchodziy Dzie Piegw. Kade dziecko mogo zosta dumnym posiadaczem kolorowych kropek na umiechnitej buzi. Przedszkolaki miay rwnie okazj zapozna si z niezwykymi przygodami piegowatej dziewczynki, Pippi Langstrumpf. 

OGOSZENIE !!!

Dyrekcja Szkoy Podstawowej nr 13 w Zawierciu informuje, e od dnia 26 lutego rozpoczyna si nabr do oddziaw przedszkolnych oraz klas pierwszych szkoy podstawowej na rok szkolny 2018/2019. Druki do pobrania i wicej informacji na stronach http://www.zawiercie.eu/aktualnosci/6312 oraz http://www.zawiercie.eu/aktualnosci/6315 lub w sekretariacie szkoy.

 

 MECZ REWANOWY

22 LUTY 2018

22 lutego nauczyciele i pracownicy oraz uczniowie SP 13 rozegrali kolejny mecz piki siatkowej. Cho wynik 3:2 moe wiadczy o wyrwnanym poziomie spotkania, to warto zauway, e sytuacja chwilami bya bardzo dynamiczna. Zdarzay si momenty kilkupunktowej przewagi ktrej z druyn, by ju po chwili przeciwnicy nie tylko odrabiali straty, a nawet obejmowali zdecydowane prowadzenie. Niezwykle skuteczne ataki  w wykonaniu pana Andrzeja Bubla, precyzyjne zagrywki pani Justyny Zadckiej, a take wsparcie (nie tylko duchowe oczywicie) ksidza ukasza Latawskiego zawayy na kolejnej wygranej druyn dorosych. Rwnoczenie naley podkreli, e druyna uczniw w skadzie: Bartomiej Jurczyk, Alan Koaczkiewicz, Martyna Koaczkiewicz, Dominik Orman, Aleksandra Owczarek, Weronika Walga, Konrad Wdzyski, Radosaw Waniak, wykazaa si nie tylko umiejtnociami, ale take odwag (zwaszcza przy odbiorze zagra nauczycieli wychowania fizycznego) i wol walki. Warto si zastanowi, czy w Ich przypadku kluczem do zwycistwa nie jest zastosowanie odpowiedniej taktyki. Czas pokae, czy bdzie okazja i odpowiednia motwacja do kolejnej prby sportowych si i umiejtnoci.

 DZIE BANANA

21 LUTY 2018

„W witaminy mocny owoc, przysmak to jest mapek pono. Mimo tego nie nadty, ale zawsze „umiechnity”. Warto go, panowie, panie, zjada na drugie niadanie, bo dodaje siy z rana. Kogo chwali wiersz? Banana!” W rod 21 lutego w przedszkolu nauczycielki zorganizoway „Dzie Banana”. W tym dniu dzieci przyniosy do przedszkola banany oraz ubray si rwnie w kolorze tym. Nauczycielki przybliyy im jakie walory zdrowotne maj banany oraz co mona z nich wykona. Podczas prezentacji dzieci mogy skosztowa chipsa bananowego, bananowego elka – piank oraz mus bananowy. Kade dziecko miao okazje samodzielnie obra owoc oraz samodzielnie pokroi go. Po wsplnej degustacji uwieczeniem zaj bya wsplna zabawa na „Magicznym Dywanie”. Dzieci zdobyway punkty apic jak najwiksz liczb spadajcych bananw. Zajcia te przyniosy dzieciom wiele wiadomoci jak rwnie wiele radoci. Wszyscy bardzo dobrze bawili si podczas „Dnia Banana”.  

DZIE KOTA

16 LUTY 2018

„Czarny kotek wlaz na potek, wsikami ruszy. Myje apki i futerko, ogonek i uszy. Przechodzia winka z synkiem i podniosa ryjek: - Popatrz, synku jak si piknie czarny kotek myje. Umy kotek swe futerko i opuci potek, zaraz po nim na to miejsce wskoczy biay kotek. Powracaa winka z synkiem: - Widzisz, synku may, dugo my si czarny kotek, a zrobi si biay.” Ze wzgldu na przypadajcy 17 lutego (sobota) „Dzie Kota”, w oddziale przedszkolnym, dzieci uczciy ten dzie w pitek. Przyniosy w tym dniu swoje ulubione przytulanki – kotki. Wsplnie z nimi taczyy do piosenek o kotkach oraz przedstawiay wszystkim dzieciom, jak si one nazywaj. Podczas prezentacji multimedialnej, mogy dowiedzie si jakie s zwyczaje kotw i ich upodobania. Zakoczeniem zaj byo wykonanie wasnej maski kota. Dzieci naklejay na swoje maski biae atki, a pniej razem z innymi bawiy si w rytm kociej muzyki.  

WALENTYNKI

14 LUTY 2018

Tegoroczny tydzie walentynkowy rozpoczlimy tu po feriach, wic 12 lutego, nawizaniem do piosenki What the world needs now, is love, sweet love. Na szkolnym kiermaszu pojawiy si babeczki, ciasteczka, czerwone galeretki, czekoladowe serduszka oraz lizaki o takim ksztacie, kuszc nie tylko asuchw, ale take dajc okazj obdarowania koleanki czy kolegi i okazania swojej sympatii. 14 lutego po szkole kry dorczyciel walentynkowej poczty, sumiennie rozdajc kartki i listy, bdce wyrazem uczu (mamy nadziej, e tylko pozytywnych). Od 14 do 16 lutego uczniowie, ktrym trudno byo wrci do szkolnej rzeczywistoci, oraz Ci, wytrwale witujcy Dzie Zakochanych, mogli przeduy beztroski nastrj i skorzysta z serduszka na niepytanie. Nauczyciele z wyrozumiaoci traktowali rozkochanychch, bujajcych w obokach oraz opieszale wdraajcych si do obowizkw maolatw i nastolatkw. Dziaania z okazji walentynek zostay zorganizowane przez uczennice klasy 7.

 

 BALE KARNAWAOWE W PRZEDSZKOLU

13 LUTY 2018

„W karnawale, w karnawale, zawsze chodzimy na bale. Kade dziecko due mae, lubi bale w karnawale. Mona zmieni si w krlewn, w krlewicza mona te, s cyganki, wrki, abki, jest i Batman, jest i je.”

13 lutego, w ostatni dzie karnawau, w przedszkolu odby si najbardziej kolorowy bal w caym roku - BAL KARNAWAOWY. W tym dniu do przedszkola przyszy krlewny, piraci, super bohaterowie, pikne wrki ze skrzydami i rdkami, anioek, Indianin, straacy i policjanci, kowboje i czarownice. Wszyscy wesoo bawili si przy muzyce. By pokaz mody, gdzie kady przedstawi si kim jest i co lubi robi najbardziej. Byo bardzo kolorowo. Efektu dodaway balony, ktre przyczepione do sufitu, czekay na swoich wacicieli. Nie zabrako kolorowych masek na twarzy i bajkowego makijau. Nawet panie wychowawczynie spisay si na medal – jedna bya Indiank, a  druga Syrenk. Podczas przerw tanecznych, dzieci czstoway si sodkociami i karnawaowymi faworkami. Bal uda si w 100%, ciekawe jakimi strojami zaskocz nas dzieci w przyszym roku szkolnym?

WSZYSCY BAWI SI WSPANIALE, JAK CO ROKU W KARNAWALE

Bal karnawaowy dla  przedszkolakw to dzie niezwyky, czsto wyczekiwany przez wiele tygodni. Jest atrakcj bardzo lubian przez dzieci, dostarczajc im wielu przey i radoci. Tak te byo u nas. W dniu 13 lutego 2018 roku w oddziale przedszkolnym – grupa O ”B” odby si bal karnawaowy. Tego dnia  ju od rana w przedszkolu pojawiay si kolorowe postacie. Dzieci przebrane byy za  bohaterw znanych bajek, mona byo spotka wrki, krlewny, pszczki, biedronki, rycerzy, piratw, policjantw, Spider-Mana, Batmana, ...  nie sposb zliczy i wymieni tych wszystkich  postaci. Rozpozna dzieci byo bardzo trudno. W pierwszej kolejnoci dzieci miay moliwo pozowania do zdjcia grupowego oraz zdj indywidualnych. Dzieci wietnie si bawiy , taczc w rytmie piosenek dla dzieci. Na sali podczas plsw robio si kolorowo, wszyscy bawili si wesoo, umiech nie znika z twarzy mimo chwilowego zmczenia. Podczas odpoczynku na dzieci czeka sodki poczstunek. Po kilku chwilach wypoczynku muzyka znowu porwaa wszystkich do taca w rytm samby, walczyka, Kaczuch. Bal umoliwi dzieciom i wychowawcy spdzenie czasu w miej atmosferze. Wsplna zabawa przyniosa wiele radoci naszym wychowankom, a to byo gwnym celem tego balu.   Kolejny bal karnawaowy ju za rok.

 

PӣKOLONIE ZIMOWE

9 LUTY  2018

W dniach od 29 stycznia do 9 lutego w szkole jak co roku zorganizowano pkolonie zimowe. Mimo niezbyt sprzyjajcej aury uczestnicy nie mogli narzeka na nud. Dua ilo spacerw po najbliszej okolicy, zajcia plastyczne, sportowe oraz rekreacyjne zapeniay codzienne zajcia. W szkole odbyway si rwnie zajcia sportowe.

DYSKOTEKA KARNAWAOWA

25 STYCZNIA 2018

Oceny wystawione, w perspektywie ferie – czy to nie s wystarczajce powody, by dobrze si bawi? Oczywicie, jak zawsze, potrzeba jeszcze chci, poczucia humoru i odpowiedniego towarzystwa. Tych elementw nie zabrako na ostatniej dyskotece, ktra odbya si w naszej szkole 25 stycznia. Samorzd Uczniowski zorganizowa tegoroczn imprez w klimacie retro i faktycznie mona byo zobaczy wiele ciekawych przebra oraz posucha zotych przebojw. Uczniowie bez trudu opanowali tace grupowe i dobrze sobie poradzili z synchronizacj. Wybracy, biorcy udzia w konkursie gracji, mogli si przekona, e utrzymanie odpowiedniej postawy w tacu wcale nie jest takie atwe. Wszyscy dzielnie i ambitnie wyginali ciaa w zabawie  limbo. Wiele emocji wzbudzi konkurs na najlepsze przebranie. Spodnie-dzwony, welur, katany, bandany i odpowiednie makijae okazay si niezwykle ciekawymi inspiracjami. Nic jednak nie mogo si rwna z prawdziwie kobiecym urokiem pewnej pani. Sympatyczna Klara wzbudzia powszechne zainteresowanie, a jaj alter ego, czyli Igor Podmagrski zosta zwycizc  w konkursie na najlepsze przebranie. Zgodnie z tradycj karnawaow mona byo sprbowa rnych ciast oraz przysmakw, takich jak pczki, donaty czy faworki. Osob szczeglnie zaangaowan w przygotowanie dyskoteki bya Julia Jarzyska z klasy 2B, ktra zadbaa o zgranie rnych dziaa, zabawa udaa si jednak dziki wsppracy wielu innych osb, o czym warto pamita przy kolejnych akcjach. Dzikujemy serdecznie Uczniom: obsugujcym sprzt, pomagajcym przy dekorowaniu sali, zaopatrujcym sklepik, porzdkujcym klas oraz Rodzicom, ktrzy jak zwykle wspierali nasze dziaania.  Zawieszamy dziaalno Samorzdu na 2 tygodnie :). yczymy udanego wypoczynku.

POSTAW NA SOCE

25 STYCZNIA 2018

Uczniowie klasy trzeciej uczestnicz w konkursie Fundacji Banku Ochrony rodowiska pt. ,,Postaw na soce". Projekt filmowy realizowany przez grupy ,,Trzynastka", ,,Kadr" ma na celu promocj odnawialnych rde energii idea projektu to ochrona rodowiska i wykorzystanie odnawialnych rde energii. Mamy nadziej, e realizowany przez nich projekt przyczyni si do wzrostu wiadomoci ekologicznej wrd uczniw naszej szkoy.

PAN MAGICZNY

24 STYCZNIA 2018

24 stycznia do przedszkolakw przyby bardzo tajemniczy go. Mia czarny frak, a na gowie czarny cylinder. By to „Pan Magiczny”. Przyjecha do dzieci po to, eby wprowadzi je w zaczarowany wiat magii. Na pocztku nauczy wszystkie dzieci magicznego zaklcia „ wili – wili”, co pomagao mu w czarowaniu. Z pomoc Michaliny Czapla, pokaza jak pieczki przechodz z rki do rki. Dominik Krawczyk pomg mu wyczarowa z magicznego worka: skarpet, bielizn damsk oraz sznurek. Za t pomoc w czarodziejskich sztuczkach, dzieci otrzymay w prezencie rdk oraz zdjcie magika. Bardzo ciekawa okazaa si sztuczka z malowank, ktra raz bya czarno – biaa, a raz kolorowa, a na koniec byy w niej same biae kartki. Pan Magiczny wyczarowa balonowego pieska z pomoc Marcelinki Holc oraz maskotk „Fretk”. Na koniec w pokrywkach, wyczarowa dla wszystkich dzieci cukierki. Cay wystp by bardzo mieszny. Dzieci nie mogy wysiedzie na miejscu, podskakiway, wstaway i siaday bez przerwy. Wszyscy bardzo dobrze si bawili i gono podzikowali magikowi za udany wystp.

  

DZIE BABCI I DZIADKA W PRZEDSZKOLU

23 STYCZNIA 2018

22 oraz 23 stycznia w grupie dzieci 3,4 letnich oraz 4,5 letnich odbyy si bardzo wane uroczystoci. Do  przedszkola przybyy Babcie oraz Dziadkowie. Dzieci recytoway wierszyki oraz pieway piosenki o babciach i dziadkach. Nie obyo si rwnie, bez wsplnego taca z wnukami. Babcie oraz Dziadkowie zataczyli do znanej piosenki „Katarynka”. Na twarzach dziadkw mona byo zauway zadowolenie oraz dum z wystpw swoich wnukw, a nawet za zakrcia im si w oku.  Po wystpie, dzieci wrczyy dziadkom prezenty i wsplnym poczstunkiem uczciy ten najwaniejszy dzie stycznia.

BAL KARNAWAOWY KLAS MODSZYCH

22 STYCZNIA 2018

Jest karnawa, musia by i bal. Na sali balowej pojawiy si rne postacie. Dzieci w szalonych fryzurach i malowidach na twarzy prezentoway si zjawiskowo. Tegoroczna zabawa karnawaowa wzbudzia u modszych uczniw naszej szkoy wiele radoci, bowiem  zaprosilimy iluzjonist – Pana Magicznego, aby doda jej troszk niesamowitoci. Pokaz by wypeniony humorem i emocjami a co najwaniejsze, zaangaowa wszystkie dzieci. Go zabra dzieci w podr przez wiat magii i czarw,  szczliwcy mieli okazj wykona przezabawne magiczne sztuczki. Podczas caego pokazu byo mnstwo krzyku i miechu. Jak co roku w karnawale wszyscy bawili si wspaniale.

 

DZIE BABCI I DZIADKA

19 STYCZNIA 2018

Rozpocz si najgortszy okres w yciu kadego przedszkolaka – obchody Dnia Babci i Dnia Dziadka. 19 stycznia 2018 roku wystpy swoich wnukw obserwowa mogli dziadkowie przedszkolakw  z grupy 0B. Dzieci wasnorcznie przygotoway dla dziadkw wspaniae upominki. Do tego zaprezentoway cz artystyczn z tacami, piewem, wierszykami i skeczami. Nie obyo si te bez wielopokoleniowego biesiadowania. Nic dziwnego, e dziadkowie byli zachwyceni.

 MODNA PANI ZIMA

18 STYCZNIA 2018

18 stycznia May Samorzd zorganizowa dla uczniw w modszym wieku szkolnym midzyklasowy konkurs „Modna Pani Zima”. Zgodnie z regulaminem uczestnicy wykonali kompozycj przestrzenn z dowolnych materiaw. Powstao wiele pomysowych postaci Pani Zimy, ktre su jako ozdoba szkolnych korytarzy. Wszystkie prace wzbudziy zachwyt organizatorw, a ich autorzy zasuguj na pochwa i uznanie. Rozstrzygnicie konkursu okazao si nie lada wyzwaniem poniewa wszystkie dostarczone prace wykonane zostay bardzo starannie i bardzo pomysowo. Jury w skadzie: pani A. Woniak, pani A. Pastuch oraz pani P. Przewocka po duszym zastanowieniu wyonio 15 zwycizcw.

 WOP

12 STYCZNIA 2018

12 stycznia nasza szkoa doczya do Wielkiej Orkiestry witecznej Pomocy. Uczennice z klasy 3b (Julia Falkowska, Martyna Koaczkiewicz i Natalia Szlachta)  jako wolontariuszki przeprowadziy zbirk pienidzy w klasach modszych i wrd modziey w czasie przerw. Wszdzie na szkolnych korytarzach mona byo dostrzec osoby z charakterystycznymi czerwonymi serduszkami. Rodzice czy Dziadkowie, odbierajcy  dzieci, Nauczyciele, Pracownicy i oczywicie uczniowie,  wszyscy zgodnie przyczali si do zbirki na rzecz Orkiestry. W niedziel dziewczyny kwestoway w Kromoowie, w Bzowie oraz  Zawierciu, a nastpnie przekazay puszki do zawierciaskiego sztabu WOP.  Liczymy na to, e tak jak w wielu innych miejscach, orkiestra w SP 13 zagra rwnie za rok.

GRAMY DLA DAWIDA

11 STYCZNIA 2018

Mecz siatkwki rozegrany 11 stycznia 2018 roku pomidzy Uczniami a Nauczycielami/Pracownikami SP 13 przebiega w sympatycznej atmosferze. Zawodnicy obu druyn wykazywali si duym zaangaowaniem i oczywicie poczuciem humoru. Mona byo podziwia prawdziwe siatkarskie talenty, a czasem po prostu doceni starania :) zawodnikw. W skad druyny uczniowskiej wchodzili: Bartek Jurczyk (kl. III b), Kacper Gajek (kl. III a), Alan Koaczkiewicz (kl. III b), Martyna Koaczkiewicz (kl. III b), Julia Krelok (kl. II), Ola Owczarek (kl. 7), Radek Waniak (kl. III b). Doros cz spoecznoci szkolnej reprezentowali: Elbieta Benc, Andrzej Bubel, Monika Chosta, Halina Ciszoszowska, Edyta Domagaa, Magdalena Dymek, Damian Kot, Agata Uznaska. Funkcj sdziego rzetelnie peni Mateusz Domagaa (III a). Mecz mia wyrwnany poziom, ale nie nadszed jeszcze czas, by ktry z modych sportowcw mg stwierdzi, e "ucze przers mistrza". Troje nauczycieli wychowania fizycznego, dla rwnowagi w ustawieniu z osobami, ktre nie maja czstego kontaktu z siatkwk, doprowadzio do wygranej swej druyny wynikiem 3:2. Publiczno zgromadzona w sali gimnastycznej nie szczdzia braw zawodnikom, a zebrane w czasie spotkania rodki finansowe zostan przekazane na rzecz Dawida Trepki. Dawidowi yczymy szybkiego powrotu do formy i namawiamy wszystkich do aktywnoci fizycznej.

OWOCOWY DZIE

10 STYCZNIA 2018

10 stycznia w grupie dzieci 3,4,5 letnich odby si „Dzie Cytrusw”. Dzieci dowiedziay si jakie owoce zaliczamy do cytrusw i jak one wygldaj. Mogy wypi sok pomaraczowy oraz grapefruitowy. Smakoway cytryn oraz sodkie mandarynki. Z przyniesionych owocw wykonay mandarynkowe jeyki z wykorzystaniem godzikw. Nawet stroje dzieci w tym dniu, byy w kolorze cytrusowym.

OGOSZENIE !

Serdecznie zapraszamy na charytatywny mecz piki siatkowej, w trakcie ktrego bd zbierane pienidze dla Dawida Trepki. Spotkanie odbdzie si w dniu 11.01.2018 (czwartek) o godzinie 15:00 na sali gimnastycznej. W skad druyn wejd nauczyciele i pracownicy oraz uczniowie SP 13

Cel szczytny, dobra zabawa gwarantowana ;)

 

JASEKA

22 GRUDNIA 2017

W szkole uczniowie zaprezentowali caej spoecznoci szkolnej przedstawienie jasekowe przygotowane pod kierunkiem pani Joanny Kurek, Elbiety Benc, Bartosza Latko oraz Wiesawa Forysia. Nie zabrako kold w wykonaniu chru szkolnego oraz impresji tanecznych szkolnego zespou. Dyrektor szkoy Andrzej Wilk yczy wszystkim zebranym, ich rodzinom i bliskim zdrowych pogodnych wit Boego Narodzenia oraz wszelkiej pomylnoci i spenienia marze w nowym 2018 roku. Po wystpach uczniowie i nauczyciele spotkali si na klasowych Wigiliach.

   

21 grudnia w przedszkolu w grupie dzieci 4-5 letnich, odbyo si witeczne spotkanie z Rodzicami, podczas „Jaseek”. Dzieci w pikny sposb przybliyy wszystkim Boe Narodzenie. Jzef wraz z Maryj i Dziecitkiem Jezus, przyjli w szopce wszystkich przybyych goci, byy: anioki, pasterze, trzej krlowie oraz dzieci. Kady przynis jaki dar, dla maego Jezuska. Podczas wystpw, wszyscy piewali znane koldy i pastoraki.

22 grudnia odbya si uroczysta wigilia. Dzieci wraz z paniami dzieliy si opatkami i skaday sobie wzajemnie witeczne yczenia. Wszyscy piewali koldy i znane pastoraki. Nie obyo si bez suto zastawionego stou, przy ktrym dzieci mogy zje wigilijny obiad i sodki poczstunek. Wszystkiemu towarzyszyy koldy.

 KIERMASZ WITECZNY

14 GRUDNIA 2017

W dniach od 07.12.2017 do 19.12.2019 mona podziwia w naszej szkole ozdoby choinkowe i dekoracje witeczne (a nawet zosta ich wacicielem), a take  sprbowa pysznych, sezonowych ciast oraz ciasteczek.  Wbrew krcym opiniom w Szkole Podstawowej nr 13 to nie elfy pracuj nad tworzeniem witecznego nastroju, ale Samorzd Uczniowski. Panie Beata Kowalczyk, Agnieszka Krawczyk i Elbieta Benc przygotoway rnorodne choinki, bombki, bawanki, renifery, anioki, wieczniki, stroiki oraz inne niezwyke ozdoby. Sodkoci z kolei zostay dostarczone przez klasy starsze (od 4 -7 SP oraz II i III gimnazjum), ktre mogy wykaza si zaangaowaniem i miay moliwo popisania si talentem kulinarnym uczniw (lub Rodzicw :). Dzikujemy Wszystkim wspierajcym dziaania Samorzdu i yczymy miych przygotowa do wit.

 WITECZNA PACZKA

11 GRUDNIA 2017

Pokj ludziom dobrej woli gosz sowa jednej z kold, my za wybralimy ten cytat jako motyw przewodni akcji witeczna Paczka. Kolejny raz, we wsppracy z Zespoem Folklorystycznym Kromoowianie staralimy si wspomc osoby potrzebujce. Cho tegoroczna zbirka ywnoci trwaa do krtko, bo tylko tydzie, uczniom SP 13 udao si zmobilizowa i pokaza, e prawdziwe jest powiedzenie:  Jak kto chce, to potrafi. 11 grudnia uczennice ze szkolnej sekcji wolontariatu przekazay zebrane produkty pani Marii Syncerz i pomogy w przygotowaniu witecznych paczek, do ktrych doczono okolicznociowe kartki, wykonane przez modzie z klasy 7. Oczywicie, jak zawsze, dzikujemy Rodzicom za wsparcie akcji. Mamy nadziej, e podjte dziaania sprawi, i atwiej bdzie dostrzec pikno oraz istot wit Boego Narodzenia.

   

ZAPROSZENIE

Zapraszamy rodzicw dzieci szkoy podstawowej i gimnazjum na spotkanie z wychowawcami klas, ktre odbdzie si w dniu
12 (wtorek) grudnia 2017 roku o godzinie 17 00 w tutejszej szkole.

Klasa I a, sala nr 33 – Pani Magorzata Grabowska

Klasa I b, sala nr 34 – Pani Sabina Jarzyska

Kasa III a, sala nr 16 – Pani Beata Kowalczyk

Kasa III b, sala nr 18 – Pani Agnieszka Krawczyk

Kasa III c, sala nr 29 – Pani Gabriela towska

Kasa IV a, sala nr 22 – Pani Justyna Zadcka

Kasa IV b, sala nr 19 – Pani Magdalena Dymek

Kasa V a, sala nr 17 – Pani Mariola Piotrowska

Kasa V b, sala nr 27 – Pan Damian Kot

Kasa VI, sala nr 20 – Pani Aleksandra Figiel

Kasa VII, sala nr 4 – Pan Andrzej Bubel

GIMNAZJUM

Kasa II , sala nr 2 – Pani Elbieta Benc

Kasa III a, sala nr 3 – Pani Justyna Kukuka

Kasa III b, sala nr 26 – Pani Halina Ciszowska

 

MIKOAJ W PRZEDSZKOLU

8 GRUDNIA 2017

Jak co roku do dzieci z Oddziaw Przedszkolnych przyszed bardzo wany go - wity Mikoaj. Dzieci czekay na niego cay dugi rok, a w kocu si zjawi i przynis mnstwo prezentw. Nie obyo si bez wystpw. Dzieci przywitay Mikoaja wierszykami i zapieway dla niego wiele piosenek. Za pikne wystpy, Mikoaj obdarowa je paczkami. Byy puzzle, klocki i wiele innych zabawek oraz sodycze. Dzieci rwnie wrczyy Mikoajowi prezenty, zote serduszka, w podzikowaniu za niespodzianki.

 MODZIEOWA RADA MIASTA

6 GRUDNIA 2017

6 grudnia na Sali Sesyjnej Urzdu Miejskiego w Zawierciu odbya si pierwsza, uroczysta sesja Modzieowej Rady Miasta. W obradach uczestniczy Miosz giewka, ktry reprezentuje nasz szko. Podczas sesji modzi radni zoyli uroczyste lubowanie. Dokonali wyboru przewodniczcego, ktrym zosta Dominik Janus z Z.S. im. Stanisawa Staszica w Zawierciu, wiceprzewodniczcych, ktrymi zostali Pawe Dziurski z II L.O. im H. Malczewskiej w Zawierciu oraz Igor Giziski z Zespou Szk Oglnoksztaccych im. St. eromskiego w Zawierciu. Sekretarzem rady zostaa wybrana Natalia Kawka z Katolickiego Liceum i Szkoy Podstawowej w Zawierciu. Opiekunem Modzieowej Rady Miasta bdzie Wiceprezydent ds. Spoecznych Pani Teresa Mucha – Popiel. Wszystkim radnym gratulujemy wyboru i yczymy podejmowania mdrych i rozsdnych decyzji sucych rozwojowi Naszego Miasta.

MIKOAJKI

6 GRUDNIA 2017

Kt, jeli nie uczniowie Szkoy Podstawowej nr 13, zasuy na wizyt witego Mikoaja? Grzeczni, koleescy, uprzejmi, pracowici, sumienni... No dobrze, na pewno znaleliby si i tacy. Poniewa jednak, jak na witego przystao, Mikoaj nie jest zbyt pamitliwy i zawsze daje kolejn szans, wic i w tym roku obdarowani zostali wszyscy: i  Ci grzeczni, i Ci troch bardziej niesforni. Warto zauway, e w. Mikoaj wraz z liczn asyst rozpocz swj pobyt w naszej szkole od wizyty w sekretariacie, a dobrze poinformowane rda twierdz, i wszed tam z rzg , a wyszed bez niej. Zostawi, bo zapomnia? Ciekawe... . Wszyscy uczniowie, nauczyciele i pracownicy zostali poczstowali cukierkami. W modszych klasach dobroduszny staruszek porozdawa paczki, w zamian za co mg posucha okolicznociowych piosenek i sprawdzi wiedz dzieci na temat zbliajcych si wit. Dzie min w miej atmosferze, a sympatyczny go przypomnia, e wita tu, tu oraz e przyjemnie jest sprawia rado innym.

ANDRZEJKI W PRZEDSZKOLU

30 LISTOPADA 2017

30 listopada jak tradycja kae, w przedszkolu odbya si zabawa Andrzejkowa. Wychowawczynie wryy dzieciom ich przyszo. Wiemy ktra dziewczynka pierwsza wyjdzie za m, a ktry chopiec pierwszy si oeni; jak na imi bd miay ich drugie powki oraz jakie zawody bd wykonyway dzieci w przyszoci. Wszystko to dziao si przy wesoej muzyce z tacami i sodkim poczstunkiem.

 DYSKOTEKA ANDRZEJKOWA

30 LISTOPADA 2017

W naszej szkole 30 listopada to bardza wana data :), a zorganizowanie dyskoteki andrzejkowej naley do obowizkowych punktw programu w planie pracy Samorzdu Uczniowskiego. W tym roku odpowiedzialno za przygotowanie imprezy spocza na uczniach klas III gimnazjum. Modzie wietnie wywizaa si z powierzonego zadania. Byy wrby, dziaa sklepik, nie zabrako konkursw z nagrodami i dobrej zabawy.  Pocztkowo to los mia decydowa o tym, kto z kim utworzy par, ale pniej ju sami zainteresowani szukali towarzystwa do kolejnych tacw. Poniewa andrzejki to czas wrb zwizanych z mioci, wybrani uczniowie starali si (i to dosownie) trafi przez odek do serca wylosowanego towarzysza.  Niektrzy odwani jedli innym z rki, cho byo to trudne, gdy trzeba byo wykaza si zgraniem oraz umiejtnoci komunikacji.  Dziewczta i chopcy mogli take powiczy wspprac, gdy przyszo im zmierzy si z balonami, czyli nie tylko  nadmucha je w jak najkrtszym czasie, ale i nie pogubi w grupowym tacu. Dyskoteka przebiega w miej atmosferze i chyba pozostawia pewien niedosyt, dlatego z niecierpliwoci czekamy na karnawa.

FAMILIADA

29 LISTOPADA 2017

29 listopada w MOK odbya si VIII Familiada poczona z podsumowaniem kampanii „Postaw na Rodzin” i obchodami wiatowego Dnia Walki z AIDS. Uczniowie wszystkich klas czwartych zawierciaskich podstawwek  popisywali si wiedz na temat koligacji rodzinnych i znajomoci przygd Pana Kleksa. Przyday si rwnie umiejtnoci plastyczne. Zabawa bya wietna i chocia nie wygralimy jestemy zadowoleni , e moglimy uczestniczy w tej imprezie. Do zobaczenia za rok!

 ANDRZEJKI W KLASACH MODSZYCH

29 LISTOPADA 2017

Andrzejki s wspania okazj do dobrej zabawy, podczas ktrej mona si  przenie w wiat fantazji. Z tej okazji 29 listopada May Samorzd zorganizowa zabaw andrzejkow. Starsi koledzy zadbali, by nie zabrako najwikszych tanecznych przebojw. Dziki temu wszyscy bawili w radosnym nastroju od pierwszej do ostatniej minuty. O bezpieczestwo i dobr zabaw troszczyli si wychowawcy klas. Biorcy udzia w zabawie mieli okazj potaczy i poskaka,  oraz wzi udzia w wielu andrzejkowych wrbach. Do krainy czarw i magii zabray uczestnikw zabawy wrbitki, ktre przepowiaday im ciekaw a czsto zaskakujc blisz i dalsz przyszo. Ciekawe, czy komu sprawdz si andrzejkowe przepowiednie…

DZIE MARCHEWKI I ZIEMNIAKA

24 LISTOPADA 2017

Podobnie jak w ubiegym roku, wychowawczynie zorganizoway w przedszkolu dni zwizane ze zdrowym odywianiem si. Byy dni, gdzie dzieci samodzielnie kroiy warzywa i robiy saatk jarzynow oraz z przyniesionych do przedszkola owocw robiy kolorowe szaszyki owocowe. W Dzie Marchewki i w Dzie Ziemniaka, mona byo dowiedzie si jak smakuj te warzywa i co mona z nich zrobi. Z marchewki zrobiony by sok, a z ziemniaka powsta „ziemniaczany jeyk”. Dzieci wesoo bawiy si w trakcie tych zaj oraz radonie pieway piosenki o tematyce warzywno – owocowej. 

LAUREATKA KONKURSU LITERACKIEGO

20 LISTOPADA 2017

Anna Kolimaga uczennica klasy III A  gimnazjum zaja  III miejsce w Oglnopolskim Konkursie na Opowiadanie Fantasy im. Krystyny Kwiatkowskiej. Konkurs zorganizowano w ramach XI Festiwalu Puls Literatury „NIE/PODLEGO AWANGARDY” a uroczyste wrczenie nagrd miao miejsce 17 listopada w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Radomsku. Spord 146 nadesanych prac tegoroczne jury zdecydowao nagrodzi czterech autorw  oraz wyrni cztery opowiadania. Z uwagi na brak ogranicze wiekowych uczestnikw Ania miaa okazj znale si w gronie ju utytuowanych autorw i laureatw wielu konkursw literackich. Gali wrczenia nagrd  towarzyszy koncert Agnieszki Grainert oraz spotkanie autorskie z Grzegorzem Gajkiem - pisarzem, autorem science fiction, fantasy i horrorw, ktre poprowadzi Witold Jaboski - dziennikarz, pisarz, recenzent i tumacz literatury rosyjskojzycznej. Gratulujemy!

   

 ,,SZNUPEK'' W KLASACH MODSZYCH

14 LISTOPADA 2017

14 listopada 2017r. do naszej szkoy przybya z wizyt policjantka, sierant sztabowy Marta Wnuk z Komendy Powiatowej w Zawierciu. Pani policjantka spotkaa si z uczniami klas modszych. Dzieci bardzo serdecznie powitay gocia i z zainteresowaniem suchay tego, co mwi. Pani sierant przybliya dzieciom zasady bezpiecznego poruszania si po drodze. Przypomniaa rwnie o korzyciach noszenia elementw odblaskowych przy ubraniu bd tornistrze. Opowiadaa o postpowaniu dzieci w rnych sytuacjach np. jak naley zachowa si, gdy zaczepi nas obca osoba, jak przybra pozycj gdy zaatakuje nas pies. Dzieci czynnie uczestniczyy w spotkaniu, dzieliy si swoimi spostrzeeniami oraz zadaway duo pyta. Najwiksze emocje wrd dzieci wzbudzi jak zwykle Sznupek – maskotka lskiej policji. Wszystkie dzieci bardzo chtnie pozoway do pamitkowego zdjcia wraz z pani policjant i Sznupkiem. Na zakoczenie dzieci podzikoway za dobre rady i wrczyy laurk. Bardzo dzikujemy sierant sztabowej Marcie Wnuk za wspaniae i pene atrakcji spotkanie.

WITO NIEPODLEGOCI

10 LISTOPADA 2017

Z okazji rocznicy odzyskania przez Polsk niepodlegoci w szkole odbya si uroczysta akademia. Odpiewano Hymn Pastwowy oraz ,,Rot". Uczniowie zaprezentowali program artystyczny przypominajcy historyczne wydarzenia   Obok przypomnianych faktw uczniowie wysuchali Pieni Legionowych w wykonaniu chru szkolnego. Cao przygotowali pani Monika Chosta oraz panowie Andrzej Bubel, Damian Kot i Wiesaw Fory. Dyrektor szkoy pan Andrzej Wilk zachci wszystkich zebranych do udziau w obchodach wita Niepodlegoci organizowanych na terenie Miasta Zawiercia.

 

CZAS I MIEJSCA PAMICI

9 LISTOPADA 2017

Listopadowe wita, Zaduszki i Dzie Niepodlegoci, skaniaj nas do zadumy nad losem polegych w obronie Ojczyzny. Uczniowie naszej szkoy, jak co roku, odwiedzili Grb Nieznanego onierza w celu zapalenia zniczy i okazania szacunku osobom, ktre, jak gosi napis na pycie pomnika, walczyy za wolno nasz i wasz. Pamitalimy rwnie o zbiorowej mogile onierzy armii austro-wgierskiej, polegych w czasie walk toczonych w okolicach Kromoowa w 1914r. Nie minlimy obojtnie grobowca rodziny Zachertw, spoczywaj w nim przecie obywatele, ktrzy przyczynili si do rozwoju naszej miejscowoci, a take byli nie tylko wiadkami, ale  rwnie twrcami historii, czy to suc w armii napoleoskiej, czy oddajc ycie w powstaniu listopadowym lub walczc w powstaniu styczniowym.

 

PODSUMOWANIE AKCJI ,,PADZIERNIK MIESICEM DOBROCI DLA ZWIERZT"

9 LISTOPADA 2017

Zgodnie z zaoeniem akcji przez cay miesic powicalimy szczegln uwag zwierzakom. Po pierwsze przeprowadzilimy zbirk karmy dla psw i kotw z zawierciaskiego schroniska. Uczniowie klas modszych, w nagrod za "okazane" serce, czyli  wykazanie si wraliwoci, mogli na chwil za pomoc makijau przeistoczy si w wybranego przedstawiciela fauny. Cho krloway psy i koty, to uczennice ze szkolnej sekcji wolontariatu kreoway rwnie inne stworzenia. Drugim dziaaniem byo przeprowadzenie konkursu pod tytuem Mj Pupil. Uczniowie wykazali si du pomysowoci i talentem, tworzc figurki, wykonujc kolae, robic zdjcia lub rysujc. W trosce o ochron rodowiska postanowilimy wczy si w akcj czynnego recyklingu i, zamiast pozbywa si rzeczy, przekazalimy je nowym wacicielom. Sekcja wolontariatu zorganizowaa loteri charytatywn na rzecz schroniska. Uzyskane rodki przeznaczylimy na zakup obroy i smyczy. Ostatnim punktem planu byo przekazanie zebranej karmy i rodkw. 8 listopada 2017r. przedstawiciele Maego i Duego Samorzdu wraz z opiekunami dostarczyli zgromadzon pomoc dla potrzebujcych zwierzakw. Dzikujemy serdecznie panu Danielowi Domagale za przewiezienie zebranych produktw do schroniska a wszystkim zaangaowanym w akcj yczymy dobrej energii i satysfakcji z podjtych dziaa.

,,SZNUPEK'' W PRZEDSZKOLU

9 LISTOPADA 2017

W dniu 9 listopada 2017r. nasze Przedszkole odwiedzili wyjtkowi gocie – pani Adrianna Mazur st.asp. KMP w Katowicach w towarzystwie Sznupka. Dzieci od najmodszych lat zapoznawane s z zagadnieniami dotyczcymi bezpieczestwa i to wanie  bezpieczestwo dzieci byo tematem naszego spotkania. Dzieci z oddziaw przedszkolnych przywitay si z Pani policjantk i obejrzay prezentacj nt. ”Zuzia nie korzysta z pomocy nieznajomego”, oraz „Mam przyjaciela policjanta”. Dzieci chtnie wysuchay  opowiadania o codziennej pracy policjanta. Policjantka omwia wyposaenie subowe , ktre to dzieci mogy wasnorcznie dotkn, nastpnie dzieci piewem zaprosiy Sznupka, z ktrym wsplnie zapieway i zataczyy. Pojawienie si kolejnego gocia, wywoao entuzjazm wrd najmodszych. Trwaa dyskusja dotyczca przernych tematw; odwaniejsze dzieci musiay oczywicie dotkn Sznupka i przekona si, kto tak naprawd ukrywa si w rodku. Ich ciekawo w tym wzgldzie nie zostaa jednak zaspokojona i pozostao to tajemnic. Dzieciaki bardzo chtnie dyskutoway o tym, co wolno, a co jest zabronione i wykazay si przy tym bardzo du wiedz. Policjantka zwrcia rwnie uwag dzieci na inny istotny problem- kontakty z nieznajomymi osobami dorosymi. I w tym wzgldzie (na szczcie) dzieci nie zawiody. Okazao si po raz kolejny, i dzieci duo wiedz na ten temat. Kolejnym punktem spotkania byy pamitkowe zdjcia ze Sznupkiem. Dzieci byy bardzo zadowolone ze spotkania i w podzikowaniu wrczyy Pani policjantce i Sznupkowi przygotowane wczeniej laurki, a policjantka podarowaa przedszkolakom opaski na rk, naklejki, plany lekcji i kolorowanki. To byo wane wydarzenie  przedszkolne,  gdy pozwolio  zrealizowa nadrzdny cel wychowawczy i dydaktyczny naszej placwki, jakim jest  troska o bezpieczestwo naszych dzieci. Od dzisiaj kady przedszkolak ju wie, e policjant moe by przyjacielem, ktry zawsze chtnie suy pomoc. Mamy nadziej, e spotkanie na dugo pozostanie w pamici przedszkolakw, a zdobyta wiedza i wraenia bd niezapomniane.

 

KONKURS PLASTYCZNO TECHNICZNY

24 PADZIERNIKA 2017

16 kwietnia odby si midzyklasowy konkurs pt. „Jesienny stroik” zorganizowany przez May Samorzd. Zgodnie z regulaminem konkursu uczestnicy wykonali samodzielnie pod okiem wychowawcw stroiki z dowolnych jesiennych skarbw. W efekcie twrczej pracy powstao wiele ciekawych prac, dziki ktrym na szkolnych korytarzach zrobio si jesiennie. Jury w skadzie: pani Anna Pastuch, pani Agata Woniak i pani Sabina Jarzyska wyrnio 15 prac. Waciciele wyrnionych stroikw – Aleksander Kwiecie, Iga Rembak, Szymon Jsiek, Julia Wdzyska, Wiktor Machowiak, Bartosz Woek, Julia Fabrycy, Amelia Domagaa, Klaudia Jadczyk, Klaudia Kakaa, Arkadia Przybysawska, Julia Krupa, Zuzanna Waksmaska, Zuzanna Szczsna, Kacper Pawlikowski - otrzymali dyplomy i drobne upominki. Gratulujemy.

 

 PASOWANIE NA UCZNIA

20 PADZIERNIKA 2017

 

Dzie 20 padziernika by wyjtkowym dniem dla pierwszoklasistw, ktrzy zoyli lubowanie i zostali przyjci do grona uczniw naszej szkoy. Uczniowie klas pierwszych przygotowywali si do tej uroczystoci od pocztku roku szkolnego. Zanim oficjalnie doczyli do spoecznoci szkolnej zaprezentowali swoje popisy wokalne i aktorskie. Kulminacyjnym momentem uroczystoci byo zoenie przez lubowania, po ktrym kady z pierwszakw dostpi zaszczytu pasowania na ucznia dokonanego przez Pana Dyrektora Andrzeja Wilka. Wychowawcy wrczyli dzieciom pamitkowe dyplomy a przedstawiciele Maego Samorzdu pamitkowe maskotki. Od rodzicw  uczniowie otrzymali ,,kuferki obfitoci". Po akademii wszyscy udali si na poczstunek. Uroczysto bya dla wszystkich ogromnym przeyciem i ten dzie na pewno na dugo zostanie im w pamici.

WYBORY DO MODZIEOWEJ RADY MIASTA

20 PADZIERNIKA 2017

20 padziernika wybieralimy Przedstawiciela naszej szkoy do Modzieowej Rady Miasta. Zgodnie z wymogami uchway RM funkcj Radnego moe peni osoba w wieku od 13 do 18 lat. Swoje kandydatury zgosili Miosz giewka z kl. II gimnazjum i Jakub Wesoowski z klasy 7.  Uczniowie SP nr 13 skorzystali z przysugujcego im prawa gosu i do licznie stawili si w bibliotece szkolnej, gdzie miecia si siedziba Komisji Wyborczej. Wymagan wikszo gosw w bezporednich i tajnych wyborach zdoby Miosz giewka. Modemu Radnemu gratulujemy i  yczymy wielu sukcesw. Wierzymy, e bdzie godnie reprezentowa nasz szko we wadzach samorzdowych miasta.

MIOSZ GIEWKA - RADNY MODZIEOWEJ RADY MIASTA ZAWIERCIE

 WITO PIECZONEGO ZIEMNIAKA

17 PADZIERNIKA 2017

Zota polska jesie przyniosa pikn, soneczn pogod, tote uczniowie klas pierwszych i trzecich wzili udzia w wicie Pieczonego Ziemniaka. Powodem do uhonorowania tego warzywa jest jego kulinarna popularno oraz wywoanie radoci z twrczej aktywnoci. Gwn atrakcj dla dzieci  byo wykonanie kukieek pt. „Ziemniaczane stworki". Na  korytarzowych parapetach pojawiy si jee, smoki, jesienne pajace i inne stworki, cieszc oczy dzieci i rodzicw, ktrzy odwiedzaj nasz szko. Uwieczeniem zabaw plastycznych bya degustacja pieczonych ziemniakw, ktre smakoway jak potrawy z najlepszej kuchni. Pobyt na wieym powietrzu zrobi swoje, apetyt dopisywa kademu. Dzikujemy rodzicom, ktrzy zaangaowali si w przygotowanie ogniska i poczstunku dla wszystkich uczestnikw imprezy. Ten jesienny  dzie, pachncy pieczonym ziemniakiem dostarczy  wiele radoci i pozytywnych wrae

 DZIE EDUKACJI NARODOWEJ

13 PADZIERNIKA 2017

13 padziernika witowalimy  (przed)Dzie Edukacji Narodowej. Z tej okazji odbya si akademia, a take poczstunek dla Nauczycieli i Pracownikw szkoy, przygotowany przez Samorzd Uczniowski. W trakcie programu artystycznego, przedstawionego przez klas 4b, widzowie mogli dowiedzie si, jak du warto ma edukacja, o czym przekonywali wybitni Polacy: Krl Stanisaw August Poniatowski, biskup Ignacy Krasicki, Tadeusz Kociuszko, Maria Skodowska- Curie oraz Janusz Korczak. Pan Kleks namawia do uczenia (si) przez zabaw, a Zosia Samosia czy Skarypyta skaniay do zastanowienia, co by byo gdyby... szkoy nie byo. Na tle barwnych dekoracji wykonanych przez pani Beat Kowalczyk i Agnieszk Krawczyk zaprezentowa si chr szkolny prowadzony przez p. Wiesawa Forysia oraz zesp taneczny przygotowywany przez p. Elbiet Benc. Nie zabrako oczywicie ycze dla Szkoy, Dyrekcji, Nauczycieli i Pracownikw oraz drobnych upominkw, ktre miay stanowi remedium na jesienne smuteczki. Na akademii dyrektor szkoy wrczy wyrniajcym si nauczycielom nagrody. Otrzymali je panie Benc Elbieta, Dudek Aneta, Dymek Magdalena, Pastuch Anna, Wojnarowicz Monika, Zadcka Justyna oraz pan Wiesaw Fory. Gratulujemy nagrodzonym nauczycielom oraz osobom zaangaowanym w przygotowanie uroczystoci a po raz kolejny dzikujemy Rodzicom, ktrzy pomogli uczci ten szczeglny dzie.

 

MIESIC DOBROCI DLA ZWIERZT

10 PADZIERNIKA 2017

Ju wkrtce nadcign zimne dni i noce, a kaprysy pogody oka si szczeglnie dotkliwe dla bezdomnych czworonogw. Jak co roku przeprowadzamy zbirk karmy dla zawierciaskiego schroniska. Dziewczta ze szkolnej sekcji wolontariatu opracoway gazetk pod hasem Puszka dla godnego brzuszka. Dzieci postaray si o przyozdobienie jej wizerunkami uroczych psiakw, a Samorzd Uczniowski bdzie prbowa zmobilizowa uczniw do "wczucia si" w sytuacj zwierzakw. Mona bdzie rwnie pochwali si swoim ulubiecem, biorc udzia w konkursie  Mj Pupil (forma prac dowolna). Karm mona przynosi do koca padziernika. Liczymy na wraliwo i szczodro Czytajcych te sowa.

DYSKOTEKA INTEGRACYJNA

5 PADZIERNIKA 2017

Pierwsz dyskotek w roku szkolnym 2017/2018 zorganizowalimy pod hasem "Kolorowy zawrt gowy". Ju przy wejciu niektrzy uczniowie zostali pokolorowani i przypisani do jednej z druyn. Pierwszy konkurs mia na celu rozbawienie, zgranie, roztaczenie i nauczenie wsppracy uczniw z rnych klas. Kolejn zabaw by "biay taniec"  i zgodnie z tradycj "panie wybieray panw". Klasyczny repertuar, czyli walc,  z ktrym mierzyli si uczestnicy, skoni nas do zastanowienia, czy nie naleaoby zorganizowa zaj tanecznych :). Pniej przez chwil krlowaa niezastpiona w integracji belgijka. Na koniec specjalnie "ustrojeni" chopcy wzili udzia w konkursie taca hula. Oczywicie w trakcie trwania dyskoteki uczniowie mogli szybko pokrzepi nadwtlone siy (niestety sodk) przeksk ze sklepiku, ktry chwilami przeywa pradziwe oblenie. Dzikujemy bardzo Rodzicom, ktrzy wsparli Samorzd, czyli finansowali,  czsto przygotowywane samodzielnie przez Uczennice, ciastka, ciastka, galaretki, babeczki i  muffinki.  Nale si rwnie gratulacje uczniom, ktrzy zorganizowali wietn zabaw i zadbali o sprawny jej przebieg. Podkrelamy, e frekwencja przerosa nasze oczekiwania, gdy byo ponad 120 uczniw. Zapowiadamy, e nastpna dyskoteka na andrzejki.

 DZIE CHOPAKA

29 WRZENIA 2017

Dzie Chopaka i Oglnopolski Dzie Gonego Czytania

 

yczymy Wam,  Chopaki, by omijay Was draki.

By mdro i woli sia w Waszym yciu stale gocia.

Bycie zdrowi byli i by Dziewczyny Was lubiy :)

Wszystkiego najlepszego z okazji Dnia Chopaka.

                                      Dziewczyny z Trzynastki

 

Pewne daty sa ju na stae wpisane w kalendarz dziaa Trzynastkowego Samorzdu. Takim wydarzeniem  jest niewtpliwie obchodzenie Dnia Chopaka. Co roku dziewczyny skadaj yczenia swoim Kolegom oraz Nauczycielom i Pracownikom obsugi. W tym roku prezenty wrczano 29 wrzenia.  Chopcy dostali smaczne (wedug reklamy pono rwnie zdrowe:) upominki i mogli cieszy si wyjtkow yczliwoci koleanek. Niesety, Panowie nie chcieli zmierzy si w konkursie, ktrego celem byo wyonienie "Najlepszego Mskiego Gosu".  Nie wiadomo, czy auj straconej okazji pokazania radiowych zdolnoci. Mimo wszystko przyczylimy si do obchodw Oglnopolskiego Dnia Gonego Czytania.  Co odwaniejsi przdstawiciele uczniw zaprezentowali fragmenty ulubionych ksiek, czytajc je przez szkolny radiowze.  Mamy nadziej na rozpropagowanie (nie tylko wrd Chopcw) mody na czytanie i yczymy  Chopakom  wszystkiego najlepszego z okazji Ich wita.

   ,,PORATUJ MISIEM" FINA AKCJI

27 WRZENIA 2017

Pono reklama jest dwigni handlu, sukces akcji gwarantuje odpowiednie zachcenie. Udao si zebra naprawd wiele maskotek. Serdecznie dzikujemy Wszystkim, ktrzy wykazali si yczliwoci i wyobrani. Pluszaki przekazalimy do Powiatowej Stray Poarnej w Zawierciu. I teraz moemy wykrzykn :,,Co to bya za akcja!!!" Zobaczylimy ,,serce stray" ,czyli miejsce,  gdzie przyjmowane s wszystkie zgoszenia. Bylimy wiadkami prbnego alarmu i wiemy, e straacy potrafi w 28 sekund  przygotowa si do akcji. Wznielimy si na drabinie 34 metry nad ziemi. Obejrzelimy samochd RT (Ratownictwa Technicznego) z oprzyrzdowaniem). To bya niezapomniana wizyta! Dzikujemy Panom Straakom i Panu Prezesowi OSP Kromow Andrzejowi Domagale, ktry poinformowa nas o akcji i pomg dostarczy pluszakowy adunek na miejsce. Mamy nadziej, e maskotki bd jak najrzadziej potrzebne, a jeli ju to pomog Dzieciakom przetrwa trudne chwile.

 

DYSKOTEKA INTEGRACYJNA

27 WRZENIA 2017

27 wrzenia May Samorzd zorganizowa dyskotek integracyjn. Bya zabawa, byo gono i byo radonie. Pod czujnym okiem opiekunw uczestnicy bawili si przy dwikach muzycznych hitw. Nie brakowao wesoych plsw, dziki ktrym zespoy klasowe integroway si.

ZBIRKA MASKOTEK DLA DZIECI

22 WRZENIA 2017

Sekcja wolontariatu Samorzdu Uczniowskiego z fantazj rozpocza nowy rok szkolny. 22 wrzenia dziewczyny z klasy III b rozpropagoway akcj ,,Poratuj misiem'', ktrej celem jest zebranie pluszakw dla dzieci poszkodowanych w wypadkach lub dotknitych przemoc domow. Pomysowe gimnazjalistki nie tylko przygotoway ciekaw gazetk pod hasem ,,Podaruj pluszaka dla dzieciaka", ale take w uroczych przebraniach rozdaway ulotki majce zachci i przypomnie o akcji. Porzucone misie czy inne zalegajce na pkach maskotki mog pomc i przynie rado. Musimy tylko da im szans... i wygra z naszym lenistwem, czyli przynie je do szkoy.

 WIATOWY DZIE ORDERU UMIECHU

21 WRZENIA 2017

Jedna z mdroci gosi, e umiech to najpikniejsza rzecz, jak moe da czowiek czowiekowi. Nie wiadomo, czy tym mottem kieroway si dzieci, ustanawiajc 50 lat temu odznaczenie o nazwie Order Umiechu. Wierzymy, e may umiech zmienia wiat, a poniewa obserwujemy go w naszej szkole na co dzie, wic dodatkowo dzi przygotowalimy tradycyjny, cytrynowy sprawdzian dla Dyrekcji, Nauczycieli i Pracownikw szkoy. Nasi doroli sprostali zadaniu. Cho musieli zje jedynie czstk owocu, to jestemy przekonani, e rwnie dobrze poradziliby sobie z pucharem kwanego soku. Niestety czasem to dzieci gorzej radz sobie ze zym humorem, dlatego rwnie modsi uczniowie wiczyli umiechy, a eby nie mieli zbyt atwo, wczeniej rwnie skosztowali cytryny. Mamy nadziej, e dzisiejsza akcja oraz dawka witaminy C pozytywnie wpynie na zdrowie, a przede wszystkim nastrj, Trzynastkowego Zespou.

WYBORY OPIEKUNA SAMORZDU UCZNIOWSKIEGO

20 WRZENIA 2017

20.09.2017r. w naszej szkole odbyy si wybory na opiekuna Samorzdu Uczniowskiego. Gosowa mogli wszyscy zainteresowani uczniowie. Kady mg odda jeden gos. Nastpnie zostay one zliczone przez komisj wyborcz. Drog demokracji na Opiekuna Samorzdu Uczniowskiego w roku szkolnym 2017/18 wybrana zostaa Pani Magdalena Dymek. Serdecznie gratulujemy, yczymy owocnej pracy oraz wielu sukcesw!

WYBORY DO MAEGO SAMORZDU

20 WRZENIA 2017

W dniu 20 wrzenia odbyy si w naszej szkole wybory do Maego Samorzdu. W tym roku szkolnym zgosio si 15 kandydatw do Rady MS, ktrzy przygotowali plakaty wyborcze. Uczniowie klas pierwszych i trzecich oddali gos na wybranego przez siebie kandydata. Gosy zostay policzone przez uczniowsk komisj wyborcz. Gosami  uczniw funkcj Przewodniczcego Maego Samorzdu peni bdzie Adrian Gryta,  Zastpc Przewodniczcego zostay Julia Fabrycy i Arkadia Przybysawska a cznikami Maja Dziub i Filip Hutnik.  Nowym wadzom MSU gratulujemy i yczymy powodzenia w sprawowaniu swoich funkcji.

 

WIATOWY DZIE EMOTIKONA

19 WRZENIA 2017

19.09.2017r. z okazji wiatowego Dnia Emotikona uczniowie, nauczyciele oraz pracownicy naszej szkoy mieli moliwo ukazania swoich emocji za pomoc samodzielnie zaprojektowanych emotikonw. Przy okazji mona byo pochwali si swoim talentem artystycznym. Z ogromn radoci zauwaylimy, e prym wiody zadowolone i umiechnite buki.

WYBORY DO SAMORZDU SZKOLNEGO

16 WRZENIA 2017

W dniach 13-18 wrzenia 2017r. uczylimy si w naszej szkole  demokracji. Na zebraniu przedstawicieli klas ustalono termin wyborw wadz Samorzdu Uczniowskiego. Uczniowie, ktrzy zgosili swoje kandydatury, mieli szans przygotowania plakatw wyborczych, a 15 wrzenia wzili udzia w debacie. W trakcie spotkania z koleankami i kolegami z klas 4-7 SP oraz II i III gimnazjum zaprezentowali siebie oraz swoje pomysy na uatrakcyjnienie roku szkolnego 2017/2018. W tym roku do rywalizacji wyborczej przystpili: Julia Jarzyska z kl.II, Anna Kolimaga z kl. IIIa, Andelika Latacz z kl.5b,  Miosz giewka z kl. II oraz Maria Parla z kl. 5b. Wszyscy uczniowie mieli szans wzicia udziau w wyborach i oddania gosu  na  kandydata w sposb tajny i bezporedni. Gosy zostay policzone przez uczniowsk komisj wyborcz, a wyniki upublicznione.  Decyzj uczniw funkcj Przewodniczcej peni bdzie Andelika Latacz,  Zastpc Przewodniczcej zostaa Anna Kolimaga, a Skarbnikiem Julia Jarzyska.  Nowym wadzom Samorzdu Uczniowskiego gratulujemy i yczymy wytrwaoci w spenianiu obietnic wyborczych.

PRAONKI Z PROFILAKTYK

16 WRZENIA 2017

Tradycyjne we wrzeniu odbya  si  impreza profilaktyczna  „Praonki z profilaktyk”, ktra podsumowaa oglnopolsk kampani „Zachowaj Trzewy umys” i otworzya nowy rok profilaktyczny w roku szkolnym 2017/2018. Modzie wszystkich zawierciaskich podstawwek rywalizowaa w rozgrywkach sportowych. Uczniowie naszej szkoy zwyciyli w przeciganiu liny, a w rzutach do celu zajli III miejsce. Odbyy si rwnie rozgrywki dorosych ze zwycisk druyn w dwa ognie. Niestety w tym pojedynku doroli nie mieli szans. Kiedy nagrody zostay rozdane wszyscy zasiedli do spoywania wczeniej przygotowanych praonek. Byo pysznie!  Do zobaczenia za rok.

 SPRZTANIE WIATA

15 WRZENIA 2017

Jak co roku wczylimy si w akcj ,,SPRZTANIE WIATA – POLSKA 2017” pod hasem „Nie ma mieci – s surowce”. Uczniowie naszej szkoy sprztali teren wok szkoy i najbliszej okolicy. Zebrano spor ilo mieci, ktra zostaa wywieziona na wysypisko.

ROZPOCZCIE ROKU SZKOLNEGO

4 WRZENIA 2017

4 wrzenia odbya si  akademia z okazji rozpoczcia roku szkolnego 2017/2018 oraz oficjalne otwarcie kompleksu rekreacyjno-sportowego, mieszczcego si w Zawierciu – Kromoowie przy Szkole Podstawowej nr 13.  Kapryna aura nie pozwolia w peni wykorzysta moliwoci nowych obiektw, wic licznie przybyli Gocie, Rodzice, Nauczyciele oraz Uczniowie zgromadzili si na sali gimnastycznej. W czci oficjalnej przywitano przybyych goci;

Posa na Sejm Rzeczpospolitej Polskiej Roberta Warwasa

Prezydenta Miasta Zawiercie Witolda Grima

Zastpc Prezydenta Miasta Zawiercie ukasza Konarskiego

Przewodniczcego Rady Miejskiej W Zawierciu Pawa Kaziroda

Radn powiatu zawierciaskiego Magorzat Machur

Radnych Miasta Zawiercie

Magorzat Benc

Pawa Domaga

Mariusza Goleni

Edmunda Kska

Grzegorza Kwietnia

Ew Paluchowsk

Michaa Szot

Marka Koziea Dyrektora Miejskiego Zespou Obsugi Ekonomiczno- Administracyjnej Szk w Zawierciu

Wiesawa Madeja zastpc dyrektora Miejskiego Zespou Obsugi Ekonomiczno- Administracyjnej Szk w Zawierciu

Ks. Andrzeja Karczewskiego proboszcza parafii p.w. w. Mikoaja w Kromoowie

Edyt Domaga przewodniczc Rady Rodzicw

Wodzimierza Czecha przewodniczcego Samorzdu Mieszkacw dzielnicy Kromow

Druha Andrzeja Domaga Prezesa OSP Kromow

Stefana Rotarskiego Prezesa Firmy ANRO

Piotra Jurczyka Prezesa Firmy INTERCOR

Nastpnie miao miejsce odpiewanie hymnu, wygoszenie przemwie oraz  przecicie wstgi i symboliczne powicenie obiektu, a raczej jego potencjalnych uytkownikw. W kolejnej czci uczniowie zaprezentowali program artystyczny, w trakcie ktrego popisali si nie tylko umiejtnociami aktorskimi czy wokalnymi, ale take zademonstrowali ukady taneczne i pokazy gimnastyczne.  Po akademii uczniowie udali si do klas a zaproszeni goci mieli okazj obejrze obiekty sportowe oraz poczstowa si okolicznociowym tortem. Mamy nadziej , e magia „szczliwej Trzynastki” bdzie towarzyszy  uczestnikom uroczystoci przez cay rok szkolny,  zarwno w pracy jak i w czasie aktywnego wypoczynku, najlepiej na terenie nowych boisk, siowni czy placu zabaw.

OGOSZENIE !!!

DYREKCJA SZKOY PODSTAWOWEJ NR 13 W ZAWIERCIU INFORMUJE, E ROZPOCZCIE ROKU SZKOLNEGO 2017/2018 OBDZIE SI W DNIU 4 WRZENIA O GODZINIE 930 .

O GODZINIE 800 W KOCIELE P.W. W. MIKOAJA W  KROMOOWIE ODBDZIE SI MSZA WITA. WSZYSTKICH SERDECZNIE ZAPRASZAMY.