PӣKOLONIE LETNIE

 11 lipca

W dniach od 30 czerwca do 11 lipca w naszej szkole odbyway si pkolonie letnie. Na dzieci czekao wiele atrakcji (wyjazdy na basen do Morska czy do kina). Codzienne spacery po najbliszej okolicy oraz zajcia plastyczne i sportowe dostarczay uczestnikom wiele radoci a posiki smakoway wymienicie. Dodatkowo pogoda nam naprawd dopisywaa.

 ZAKOCZENIE ZAJ DYDAKTYCZNO-WYCHOWAWCZYCH

 27 CZERWCA

W dniu dzisiejszym w Zespole Szk Gimnazjum Nr 6 Szkole Podstawowej Nr 13 w Zawierciu miay miejsce uroczyste akademia koczce zajcia dydaktyczno – wychowawcze w roku szkolnym 2013/2014. Na pocztek klasy I-III szkoy podstawowej oraz oddziay przedszkolne a nastpnie klasy IV-VI szkoy podstawowej oraz I-III gimnazjum. Akademie przygotowali panie Gabriela towska, Ewa Mucha, Monika Wojnarowicz dla klas modszych oraz Magdalena Dymek, Elbieta Benc, Andrzej Bubel oraz Wiesaw Fory dla klas starszych. Po wystpach artystycznych nagrodzono uczniw, ktrzy osignli najlepsze wyniki w nauce jak rwnie uzyskali znaczce sukcesy w innych dziedzinach ycia szkolnego. Poegnano absolwentw gimnazjum dla ktrych ten koczcy si rok by ostatnim w naszej szkole. Dyrektor szkoy pogratulowa wszystkim uzyskanych sukcesw, dzikujc nauczycielom za prac oraz rodzicom za owocn wspprac dziki ktrej nasza szkoa osigna w tym roku znaczce sukcesy. yczy wszystkim udanych sonecznych i bezpiecznych wakacji.

    

 DZIE EUROPEJSKI DZIE CYPRYJSKI

 11 CZERWCA

W Zespole Szk Gimnazjum Nr 6 Szkole Podstawowej Nr 13 w Zawierciu odby si „Dzie Europejski” oraz konferencja podsumowujca projekt Comenius pt. „The world of myth and mystery”. W formie wystpu artystycznego zaprezentowano kultur, histori i tradycje Cypru – kraju szkoy partnerskiej w w/w projekcie. Uczniowie wcielili si w role bogi i bogw greckich, na czele z Afrodyt, ktra „zabraa” zgromadzon widowni w podr po „wyspie mioci”. Taniec Zorba zaprezentowany podczas wystpu wywar due wraenie, a humorystyczne scenki i skecze rozbawiy publiczno. Po wystpie artystycznym miaa miejsce konferencja podsumowujca realizacj dwuletniego projektu wsppracy midzynarodowej „The world of myth and mystery”. Odbya si projekcja filmu podsumowujcego najwaniejsze dziaania podjte w ramach projektu oraz jego produkty kocowe. W uroczystociach wzili udzia przedstawiciele lokalnych wadz edukacyjnych oraz rodowiska lokalnego: Zastpca Prezydenta Miasta Zawiercie – pan Marek Kozie oraz Przewodniczcy Samorzdu Mieszkacw Dzielnicy Kromoowa – pan Mariusz Golenia.

 

 

DZIE DZIECKA I SPORTU SZKOLNEGO

 9 CZERWCA

W dniu dzisiejszym w szkole odby si Dzie Dziecka i Sportu Szkolnego. Przeprowadzono konkurencje sportowe takie jak; skoki przez skakank, rzut do kosza, turniej ringo, siatkwki plaowej oraz gry i zabawy oraz wsplny aerobik. Odbyy si mecze piki nonej. Dodatkowo uczniowie mieli moliwo skorzystania z kul wodnych, skoczni, trampoliny oraz zjedalni. Dodatkowo wszystkie dzieci otrzymay poczstunek oraz lody. Dodatkowo pan Wiesaw Fory w imieniu  zespou ROOTZMANS i swoim podzikowa wszystkim za wsparcie podczas gosowania w programie ,,MUST BE THE MUSIC". Uczniowie otrzymali sodki poczstunek. Cao przygotowali pani Benc Elbieta oraz pan Andrzej Bubel wraz z gronem pedagogicznym naszej szkoy. Bya pikna pogoda i wietna zabawa. Samorzd Szkolny ufundowa dla klas piki. Te atrakcje dla dzieci byy moliwe dziki wsparciu Wadz Miasta Zawiercie, hurtowni misnej ,,LIBRA" oraz hurtowni mroonek ,,IGLO". Wszystkim sponsorom serdecznie dzikujemy.

 

I MIEJSCE W PROJEKCIE ETWINNING

 6 CZERWCA

 „Cyber discovery” to projekt eTwinning realizowany przez uczniw naszego gimnazjum pod kierunkiem, Justyny Kukuki i Andrzeja Wilka. Projekt ten uzyska nagrod w oglnopolskim projekcie „Nasz projekt eTwinning X edycja” w kategorii gimnazja. Delegacja naszej szkoy zostaa zaproszona do Warszawy w dniach od 5-7 czerwca 2014, gdzie uczestniczya w uroczystej ceremonii rozdania nagrd eTwinning. Ju sama podr rozpocza si niezwykle ekscytujco! Okazao si, e oprcz naszych „szkolnych gwiazd”, tym samym pocigiem podrowa Jan Kliment – gwiazda programu „Taniec z Gwiazdami”. Nie omieszkalimy upamitni tej nowej znajomoci na zdjciach! Potem byo jeszcze ciekawiej – ogoszenie miejsc w kategorii gimnazja – III miejsce …, II miejsce …, wreszcie I miejsce dla Zespou Szk Gimnazjum Nr 6 i SP Nr 13 w Zawierciu. Odebralimy nagrody i gratulacje. Nagrodzony projekt wywar ogromne wraenie na jury i zgromadzonych na uroczystoci gociach. Bylimy bardzo dumni! Dodatkowe atrakcje w postaci zwiedzania Warszawy, wizyty w planetarium i Centrum Nauki „Kopernik” stanowiy wspaniaa form rozrywki. Humory nam dopisyway, a wizyta w Warszawie na dugo pozostanie w naszej pamici.

 

MAM TALENT OD JEZUSA

 17 MAJA

W koncercie finaowym, ktry odby si w Miejskim Orodku Kultury "Centrum" uczestniczyli uczniowie szk podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych. W koncercie udzia wzili rwnie uczniowie z naszej szkoy. Po konkursie szkolnym zaprezentowali swoje talenty na sali widowiskowej zawierciaskiego MOK-u. Dominika Stypa zaja II za ukad artystyczno-akrobatyczny a Jakub Dyczko otrzyma wyrnienie za akompaniament. Ponadto w koncercie udzia wzili; Patrycja Orman, Oliwia Mendera, Oliwia Mizielska, Wiktoria Turczyn, Magorzata Heller, Agata Panasiuk, Karina Borek. Wszystkim uczestnikom serdecznie gratulujemy.

  

 SPRZTANIE KROMOOWA

 9 MAJA

W dniu dzisiejszym uczniowie naszej szkoy jak co roku uczestniczyli w akcji sprztania naszej dzielnicy w ramach obchodw ,,Dnia Ziemi". Tradycyjnie zebrano spor ilo mieci, jednak mniej ni w latach ubiegych co moe wiadczy o wzrocie wiadomoci ekologicznej wrd mieszkacw. Akcj przeprowadzono w porozumieniu z Samorzdem Mieszkacw oraz Referatem Ochrony rodowiska Gminy Zawiercie.

 

WIZYTA UCZNIW Z CYPRU

 5 MAJA

„The world of myth and mystery” to dwustronny projekt Zespou Szk Gimnazjum Nr 6 SP Nr 13 w Zawierciu realizowany we wsppracy ze szko cypryjsk od 2012 roku. W dniach od 25 kwietnia do 5 maja gocilimy w naszej szkole w ramach rewizyty 14-osobow grup modziey z Cypru wraz z opiekunami. Podczas wymiany w Polsce uczniowie wsppracowali w polsko-cypryjskich grupach. Brali udzia we wsplnych warsztatach muzycznych, plastycznych i jzykowych. W ramach tych zaj zaprezentowali swe ulubione ksiki o tematyce fantastycznej, przedstawienie w jzyku angielskim pt. ”Wiedmin”, kontynuowali stworzony na Cyprze komiks z przygodami bohatera – Polcyprusa, wykonali prace plastyczne pt. „Strach w moich oczach”. Uwieczeniem warsztatw muzycznych byo powstanie utworu pt. „Mystery song”. Zwiedzili wiele ciekawych miejsc jakich jak: klasztor jasnogrski w Czstochowie, Kopalni Srebra i Sztolni Czarnego Pstrga w Tarnowskich Grach, obz koncentracyjny w Owicimiu, Krakw, Kopalni Soli w Wieliczce, Zakopane oraz zamki Jury. Powsta e-book legend cypryjskich i polskich, album zdjciowy „Tajemnicza Polska” oraz pamitniki projektu zapisane przez uczniw. Dodatkow atrakcj bya wizyta w Adrenalina Park w Ogrodziecu oraz polsko-cypryjski mecz koszykwki. Jak podkrelali uczestnicy wymiany, byy to niezapomniane chwile, ktre na zawsze pozostan w ich pamici.

    

3 MAJA

 30 KWIETNIA

W szkole odbya si akademia zwizana z 223 rocznic uchwalenia Konstytucji 3 Maja. Uczniowie zaprezentowali program artystyczny przybliajcy wydarzenia tamtego okresu. Nie mogo zabrakn rwnie odniesienia do 10-lecia Polski w Unii Europejskiej. Zebrani odpiewali hymn Polski oraz Unii Europejskiej. Cao przygotowali pani Monika Chosta, pan Radosaw Cierpiski oraz Wiesaw Fory. W uroczystociach uczestniczyli rwnie nasi gocie z Cypru.


 

 EGZAMIN GIMNAZJALNY

 23 KWIETNIA

Od rody do pitku w caej Polsce potrwaj egzaminy gimnazjalne. Dzi uczniowie trzecich klas gimnazjum zmierz si z testem z historii i WOS-u a nastpnie z testem z jzyka polskiego. W dniu jutrzejszym od godziny 9 z czci przyrodniczn i matematyczn by w pitek przystpi do testw z jzyka obcego. Mamy nadziej, e nasi uczniowie wyka si du wiedz i uzyskaj z poszczeglnych czci egzaminu wysokie wyniki, ktre pomog im w dostaniu si do wybranej przez siebie szkoy ponadgimnazjalnej. Trzymamy za Was kciuki i yczymy powodzenia!

 

ZDROWYCH POGODNYCH WIT  WIELKANOCNYCH, SMACZNEGO JAJKA ORAZ MOKREGO DYNGUSA, WSZYSTKIM UCZNIOM ICH RODZICOM I BLISKIM, YCZY DYREKCJA SZKOY I GRONO PEDAGOGICZNE .

 

 

MISTRZ AMIGOWA

 15 KWIETNIA

W dniu dzisiejszym odby si po raz dziewity midzyszkolny konkurs ,,MISTRZ AMIGOWA''. Uczniowie zawierciaskich szk z klas pierwszych drugich i trzecich rozwizywali krzywki, szyfrwki i inne logiczne zadania. Poziom uczestnikw jak co roku by bardzo wysoki i wszystkie druyny dzielia niewielka rnica. W IX turnieju mistrzami okazili si uczniowie Szkoy Podstawowej nr 6 w skadzie; ANNA  BIJAK, MARTYNA  WASIK, MATEUSZ  GWӬD pierwszymi wicemistrzami zostali uczniowie ze Szkoy Podstawowej nr 14 w skadzie; WIKTORIA  MILEWSKA, EWLINA  KAZIRD, KINGA  JANOSKA a drugim wicemistrzem zostali uczniowie reprezentujcy Szko Podstawow nr 5 w skadzie; SZYMON  RUBIN, MATEUSZ  JACHNA, PATRYK KRASUCKI, gratulujemy. Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymali dyplomy i nagrody. Cao przygotoway panie; Beata Kowalczyk, Agnieszka Krawczyk oraz Sabina Jarzyska. Skadamy serdeczne podzikowania dla sponsorw, ktrzy ufundowali nagrody KSIGARNIA EDUKACYJNA W ZAWIERCIU, ANRO, SPOEM ZAWIERCIE.

 

 

LAUREATKA KONKURSW PRZEDMIOTOWYCH

 10 KWIETNIA

W Czstochowie w odbyo si wrczenie zawiadcze laureatom Wojewdzkich Konkursw Przedmiotowych organizowanych przez lskiego Kuratora Owiaty. Nasza uczennica Monika Nem uzyskaa tytu laureata Wojewdzkiego Konkursu Przedmiotowego z Jzyka Angielskiego. To due osignicie poniewa uzyskaa go jak jedyna osoba z terenu powiatu zawierciaskiego. Do konkursu przygotowaa j pani Justyna Kukuka. Warto nadmieni, e Monika rwnie uzyskaa tytu finalistki z Wojewdzkiego Konkursu z Biologii. Do konkursu przygotowywaa j pani Aleksandra Figiel. Gratulujemy Monice oraz jej rodzicom sukcesu i mamy nadziej, e swj talent rozwija bdzie w wybranej przez siebie szkole ponadgimnazjalnej.

                                                                                          

 

DZIE SAATKOWY

 10 KWIETNIA

Jak co roku w szkole zorganizowano ,,Dzie saatkowy", ktry ma na celu propagowanie zdrowego ywienia. Szkoa nasza uczestniczy od lat w programach promujcych zdrowy i aktywny tryb ycia. Akcja ta ma na celu propagowanie wartoci odywczych owocw i warzyw. Uczniowie przygotowali saatki owocowe i warzywne oraz soki naturalne, ktre cieszyy si du popularnoci. Cao przygotoway i koordynoway panie; Anna Pastuch, Ewa Czarnojaczyk, Agata Woniak.

 

KONKURS POARNICZY

 8 KWIETNIA

W dniu 8 kwietnia w Urzdzie Miejskim w Zawierciu odbyy si eliminacje konkursu ,,Modzie zapobiega poarom". Nasz szko reprezentoway Oliwia Mdera w kategorii szk podstawowych oraz Agata Panasiuk w kategorii szk gimnazjalnych. Oliwia zaja 5 miejsce natomiast Agata uplasowaa si na 3 miejscu. Gratulujemy!

 

TURNIEJ WIEDZY O RUCHU DROGOWYM

 4 KWIETNIA

W dniu dzisiejszym w Szkole Podstawowej nr 8 w Zawierciu odbyy si eliminacje w ,,Miejskim Turnieju Wiedzy o Bezpieczestwie Ruchu Drogowego." Uczennice naszego gimnazjum w skadzie; Baczewska Natalia, Gewald Maja, Orman Patrycja zajy pierwsze miejsce i bd reprezentoway Miasto Zawiercie w zawodach powiatowych. Gratulujemy wiedzy i trzymamy za was kciuki.

 

SPRAWDZIAN 2014

 1 KWIETNIA

W dniu dzisiejszym uczniowie klas szstych szk podstawowych w caej Polsce przystpili do sprawdzianu. Nasi szstoklasici rwnie poddani zostali sprawdzeniu wiadomoci i umiejtnoci, ktre do tej pory nabyli w szkole . Wierzymy, e potwierdz swoj wiedz i uzyskaj bardzo dobre wyniki. Trzymamy za Was kciuki.

 

RAJD

 29 MARCA

„Na spotkanie przebiniegom” XLI Rajd , w ktrym uczestniczya nasza modzie. Trasa rajdu wynosia  ok. 14 km  z Zawiercia /Gimnazjum Nr 3/   do Rodak. W rajdzie uczestniczyo 29 uczniw i uczennic z naszej szkoy, przy wspaniaej pogodzie szczliwie dotarlimy do mety , a pniej do domw.

   

 

MAM TALENT

 18 MARCA

18 marca 2014 roku odbyy si szkolne eliminacje do konkursu pt. ,,Mam talent od Jezusa". Uczniowie prezentowali swoje umiejtnoci taneczne, wokalne, gry na instrumentach, onglerki pik oraz akrobacji na rowerach. Zwyciczyni  zostaa uczennica klasy 2 szkoy podstawowej Dominika Stypa, ktra zaprezentowaa swoje umiejtnoci w gimnastyce artystycznej z przyborem. Na II miejscu plasowali si Oliwia Mdera, duet Patrycja Orman i Jakub Dyczko oraz Agata Panasiuk i Karina Borek. III miejsce zdobyo trio taneczne w skadzie Wiktoria Turczyn, Magorzata Heller, Oliwia Mizielska. 

 

DZIE KOBIET

 8 MARCA

 

yczenia wszystkiego najlepszego, spenienia marze, zadowolenia z siebie, radoci yciowej i aby kolejny dzie by Dniem Kobiet ycz chopaki z trzynastki i szstki. Wraz z yczeniami wszystkie panie otrzymay symboliczne ,,sodkie kwiatki".

 

 

ANKIETA

 18 LUTEGO

Przedstawiamy wypenion ankiet zlecon przez Ministerstwo Edukacji Narodowej na temat przygotowania szkoy do przyjcia 6-latkw.

 

      

 

,,WALENTYNKI"

 14 LUTEGO

Cay miniony tydzie upyn w szkole pod znakiem ,,walentynek". Samorzd Szkolny przygotowa szereg atrakcji dla uczniw nasze szkoy. Od 10 lutego dziaaa w szkole poczta walentynkowa. Prze cay czas, szkolny radiowze przekazywa yczenia i dedykacje. W dniu dzisiejszym przekazana zostaa adresatom poczta walentynkowa (kartki, serduszka, lizaki). Cao uzupenia wczorajsza dyskoteka. To by wspaniay tydzie.

DYSKOTEKA ,,WALENTYNKOWA"

 13 LUTEGO

W dniu dzisiejszym od godziny 16 bawilimy si na szkolnej dyskotece ,,walentynkowej". By konkurs ,,Karaoke" oraz pokaz taca w wykonaniu uczennic z klasy pierwszej gimnazjum Oli, Arletty oraz Weroniki. Jak zawsze na szkolnych dyskotekach bya wietna zabawa.

PӣKOLONIE ZIMOWE

 31 STYCZNIA

Od 20 do 31 stycznia dla uczniw z naszej szkoy zorganizowane byy pkolonie zimowe. Codziennie odbyway si zajcia pod okiem wychowawcw Beaty Kowalczyk oraz Andrzeja Bubla. Uczestnicy obok zaj na wieym powietrzu (spacery, jazda na sankach), mieli zajcia plastyczne, komputerowe i sportowe. Wszystkim dopisyway dobre humory tym bardziej, e zimowa aura dopisaa.

WIELKA ORKIESTRA WITECZNEJ POMOCY

 10 STYCZNIA

W dniu dzisiejszym na terenie naszej szkoy przeprowadzono akcj zbirki pienidzy na rzecz Wielkiej Orkiestry witecznej Pomocy.

 

Zdrowych, radosnych wit Boego Narodzenia oraz szczliwego Nowego Roku dla wszystkich uczniw, ich rodzinom i bliskim, yczy dyrekcja szkoy i grono pedagogiczne.

 

,,JASEKA"

 20 GRUDNIA

W dniu dzisiejszym w szkole odbyy si ,,Jaseka" przygotowane przez pani Joann Kurek, Elbiet Benc, ks. Konrada Cygana, pana Bartosza Latko oraz Wiesawa Forysia. Uczniowie zaprezentowali program sowno - muzyczny. Byy rwnie pokazy taneczne oraz wystp duetu Partycji i Jakuba. Samorzd Szkolny przekaza yczenia witeczno Noworoczne wszystkim pracownikom szkoy oraz wrczy w prezencie anioki. Dyrektor szkoy Andrzej Wilk zoy wszystkim yczenia zdrowych radosnych wit Boego Narodzenia oraz wszelkiej pomylnoci w nadchodzcym 2014 roku. Po spotkaniu uczniowie udali si na klasowe wigilie.

 

 

,,WITECZNA PACZKA"

 19 GRUDNIA

W ramach akcji ,,witeczna paczka" Samorzd Szkolny prowadzi zbirk ywnoci dla osb potrzebujcych. Zebrane rzeczy przekazalimy do schroniska dla bezdomnych w erkowicach. yczymy wszystkim zdrowych pogodnych wit i pomylnoci w nowym roku.

 

AKCJA ,,OTWRZ IM SWJ DOM"

 17 GRUDNIA

Samorzd Szkolny w odpowiedzi na akcj "Otwrz im swj dom" organizowan na terenie Zawiercia dla bezdomnych zwierzt, prowadzi w szkole zbirk karmy. Dziki zaangaowaniu uczniw naszej szkoy udao si zebra naprawd du ilo poywienia. W dniu dzisiejszym przekazalimy zebrane produkty do organizatorw akcji. Serdecznie dzikujemy wszystkim tym ktrzy wzili udzia w akcji.

IV KONKURS FAMILIADA „NA SZLAKU”

 10 GRUDNIA

Jak kadego roku w grudniu uczniowie uczestniczyli w familiadzie zorganizowanej w ramach obchodw witowego Dnia Walki z AIDS/HIV. Dzieci i modzie wszystkich zawierciaskich podstawwek i gimnazjw rywalizowali w rnorodnych konkurencjach. Popisywali si wiedz na temat koligacji rodzinnych, AIDS/HIV, prezentowali swoj pomysowo oraz zdolnoci plastyczne i wokalne. Nasz szko reprezentowali:  
SP - Magdalena Chudek, Oliwia Mizielska, Alicja Toborek, Sylwia Zamora Gimnazjum - Natalia Baczewska, Maja Gewald, Anna Hermanowska, Wiktoria Waniak. Zabawa bya wietna! Do zobaczenia za rok.

 

 MIKOAJ

6 GRUDNIA

6 grudnia w. Mikoaj rozdawa w naszej szkole prezenty, sodycze oraz rzgi. Kady dosta to na co ,,zasuy'' przez cay rok.

 

 

 

KIERMASZ WITECZNY

2 GRUDNIA

Od 2 grudnia Samorzd Uczniowski zaprasza na kiermasz rkodziea. Prace zostay wykonane przez uczniw i nauczycieli z naszej szkoy.

 

 

ANDRZEJKI 2013

28 LISTOPADA

 

Dnia 28 listopada uczniowie naszej szkoy bawili si na dyskotece ,,andrzejkowej". Tradycyjnie w ,,salonie wrb" ciko pracoway nasze szkolne wrki, przepowiadajc przyszo, doradzajc w sprawach sercowych i szkolnych. Do wrb, lania wosku doczyy ciasteczka z wrbami oraz pyszne ciasta, ktrych magiczna moc ma pomaga w zdobyciu szczcia, mdroci i tak upragnionych przez uczniw szstek. W tym roku podczas dyskoteki przeprowadzono konkurs karaoke w ktrym wziy udzia wszystkie klasy. Jury nie wyonio zwycizcw z uwagi na wysoki poziom prezentowany przez wykonawcw. Na zakoczenie wszyscy wsplnie zapiewali. Byo super!. Dzikujemy rodzicom za przepyszne ciasta.

 

 

11 LISTOPADA

8 LISTOPADA

 

W dniu dzisiejszym w szkole odbya si uroczysta akademia powicona rocznicy Odzyskania Niepodlegoci przez Polsk. Uczniowie klasy szstej po opiek pa Magdaleny Dymek, Justyny Zadckiej oraz pana Wiesawa Forysia przedstawili program artystyczny nawizujcy do wydarze zwizanych z dat 11 Listopada. Chr szkolny obok pieni patriotycznych zaprezentowa rwnie piosenk ,,Kocham Ci Polsko", ktr zapiewaa caa sala.

 

 ZAWODY STRZELECKIE

8 LISTOPADA

 

Sukcesem naszych uczniw zakoczyy si zawody strzeleckie przeprowadzone w gimnazjum nr 3 w Zawierciu. Druyna w skadzie Dominik Szlachta, Dawid Kumirek oraz Daniel Leks zaja pierwsze miejsce. W kategorii indywidualnej najlepszy okaza si Dominik Szlachta a Dawid Kumirek uplasowa si na trzecim miejscu. Opiekunem by pan Andrzej Bubel. Gratulujemy!

 

 

DUCHY W SZKOLE

31 PADZIERNIKA

 

W dniu dzisiejszym duch, potwory, wiedmy i brzydale opanoway nasz szko. Uczniowie wykazali si nie lada inwencj twrcz a ich pomysy na strj ,,Helloweenowy" byy wietne. Trudno byo wybra ten najoryginalniejszy.

 

 

DYSKOTEKA

30 PADZIERNIKA

 

30 padziernika odbya si w szkole dugo wyczekiwana dyskoteka. Jak zawsze bya wietna zabawa co wida na zaczonych zdjciach. Czekamy ju na ,,Andrzejki''.

 

 

 

PAMICI POLEGYCH

30 PADZIERNIKA

Jak co roku uczniowie naszej szkoy w przededniu ,,Wszystkich witych" uczcili pami polegych onierzy walczcych o niepodlego Polski zapalajc symboliczne znicze.

UWAGA !!!

Od dnia dzisiejszego to jest 28.10.2013r. (poniedziaek) gwne wejcie do szkoy a do odwoania bdzie nieczynne  z powodu prac  budowlanych. Aktualnie wejcie i wyjcie ze szkoy bdzie odbywa  si od strony ulicy Firlejw (wyjcie ewakuacyjne obok szatni). Za utrudnienia przepraszamy.

 

PASOWANIE NA UCZNIA

25 PADZIERNIKA

W dniu dzisiejszym miaa miejsce uroczysto zwizana z pasowaniem na ucznia klasy pierwszej. Pod opiek swoich wychowawczy Pani Sabiny Jarzyskiej oraz Pani Agnieszki Krawczyk uczniowie klas pierwszych zaprezentowali program artystyczny udowodniajc, e drzemi w nich wielkie moliwoci. W uroczystoci pasowania udzia wzi Prezydent Miasta Zawiercia Ryszard Mach, ktry yczy wszystkim uczniom sukcesw edukacyjnych oraz obdarowa ich odblaskowymi opaskami dziki ktrym nasi najmodsi bd lepiej widoczni na drodze. Po zoeniu lubowania Dyrektor Andrzej Wilk pasowa kadego pierwszoklasist na ucznia przyjmujc go do braci szkolnej.  May Samorzd Szkolny przekaza swoim koleankom i kolegom najlepsze yczenia i obdarowa ich maskotkami. Akademi zakoczyy pamitkowe zdjcia, a nowi uczniowie obdarowani zostali sodkociami spakowanymi do rogw obfitoci. Wszystkim yczymy powodzenia w szkole, samych szstek i wiele radoci.

820 LAT - PROPORZEC

25 PADZIERNIKA

25 wrzenia uczniowie mogli obserwowa akcj gaszenia poaru i ewakuacji rannego przeprowadzon przez OSP Kromow. Po pokazie nastpio uroczyste zatknicie proporca na budynku z reprodukcj malarsk dawnego kromoowskiego dworu.    

      

 

DZIE REGIONALNY - 820 LAT KROMOOWA

24 PADZIERNIKA

24 padziernika odby si w naszej szkole Dzie Regionalny poczony z obchodami 820 lat Kromoowa. Pierwsze wzmianki o najstarszej dzielnicy Zawiercia, w ktrej bierze pocztek rzeka Warta, pochodz z 1193 roku, nic wic dziwnego, e w roku 2013 postanowilimy uczci pikny jubileusz. Dziaania, majce na celu przyblienie uczniom dziejw miejscowoci, a take pozwalajce zdoby wicej informacji na temat Kromoowa, rozpoczlimy duo wczeniej. Ostateczne rezultaty zaprezentowalimy na akademii i licznych wystawach. Uczniowie klas modszych przy pomocy rodzicw wykonali prace plastyczne, ktre wziy udzia w konkursie "Najpikniejsze zabytki Kromoowa". Zgodnie z regulaminem liczya si nie tylko wierno przedstawienia obiektu, ale take rnorodno zastosowanych technik. Kada z klas zaprezentowaa  makiet, przedstawiajc dawny lub wspczesny wygld dzielnicy, a ponadto przygotowaa plakat "reklamujcy" nasz miejscowo. Klasy starsze szkoy podstawowej i gimnazjalici mogli wykaza si umiejnociami wykorzystania nowoczesnej technologii lub skorzysta z tradycyjnych rodkw wyrazu. W trakcie akademii zaprezentowane zostay w formie przedstawie dwie historie: "Legenda o zaoeniu Kromoowa i pocztkach rzeki Warty"(klasa 6) oraz "Nocleg w Kromoowie"(klasa I gimn). Druga z wymienionych  inscenizacji powstaa w oparciu o opowiadanie Teresy z Taskich Hoffmanowej i dotyczya pobytu na kromoowskim dworze, udajcego si na koronacj, Michaa Korybuta Winiowieckiego. Uczniowie pozostaych klas przygotowali i przedstawili prezentacje multimedialne na zadane wczeniej tematy: klasa 4  "Zabytki Kromoowa", klasa 5 " Historia szkoy", klasa II gimn. "OSP Kromow", klasa III gimn. "Klub Sportowy  ro Kromow". Podobnie jak modsi koledzy, nastolatkowie rwnie przygotowali plakaty promujce Kromow i wzili udzia w konkursie plastycznym, a take mogli wykaza si talentem  oraz zaangaowaniem,  wykonujc fotografie lub wyszukujc zdjcia do galerii "820 lat Kromoowa w obiektywie".  Ciekawym i pouczajcym dowiadczeniem by pokaz na temat udzielania pierwszej  pomocy przygotowany przez Ochotnicz Stra Poarn w Kromoowie. Druhowie z kromoowskiej jednostki wczyli si w witowanie jubileuszu, przygotowujc rwnie poczstunek w postaci  tradycyjnej i bardzo smacznej grochwki z kuchni polowej. Uroczysto zostaa uwietniona obecnoci goci. Moglimy zaprezentowa efekty naszej pracy przedstawicielom Samorzdu Mieszkacw, czonkom Towarzystwa Sympatykw Kromoowa oraz przybyym Rodzicom. Oczywicie moglimy rwnie liczy na lokalny zesp folklorystyczny "Kromoowianie", ktrego wystp spotka si z ywioowymi reakcjami uczniw klas modszych.

 

 

DZIE NAUCZYCIELA

14 PADZIERNIKA

 Jak co roku obchodzilimy wito Edukacji Narodowej. Dyrektor szkoy mgr Andrzej Wilk zoy wszystkim pracownikom owiaty najlepsze yczenia. Pogratulowa nauczycielom z naszej szkoy sukcesw w pracy zawodowej. Pani Justyna Kukuka otrzymaa nagrod lskiego Kuratora Owiaty za osignicia dydaktyczno - wychowawcze, ktr wrczy lski Kurator Owiaty pan Stanisaw Faber podczas uroczystej gali w Dbrowie Grniczej. Pan Wiesaw Fory otrzyma nagrod Prezydenta Miasta Zawiercie za osignicia w pracy dydaktyczno - wychowawczej. Nagrod dyrektora szkoy otrzymay panie Aleksandra Figiel,  Aneta Dudek, Justyna Zadcka, Elbieta Benc, Beata Kowalczyk, Jolanta Mory oraz pan Bartosz Latko. Wszyscy zebrani obejrzeli program artystyczny, ktry przygotowali uczniowie klasy 2 szkoy podstawowej pod kierunkiem pani Beaty Kowalczyk oraz uczniowie klasy trzeciej pod kierunkiem pani Elbiety Benc i pana Andrzeja Bubla. Jak zawsze nad opraw muzyczn czuwa pan Wiesaw Fory. 

    

SAMORZD SZKOLNY 2013

PADZIERNIK

Samorzd Uczniowski Zespou Szk Gimnazjum Nr 6 Szkoy Podstawowej Nr 13

w roku szkolnym 2013/2014

przewodniczca   - Maja Gewald

z-ca    przewodniczcego  - Natalia Remieszko

sekretarz  - Izabela Lendor

SZKOA PODSTAWOWA:

SAMORZD UCZNIOWSKI  kl  IV

Przewodniczcy  -   Miosz giewka

z-ca przewodniczcego   -   Albin Toborek

sekretarz – Natalia Stolarczyk

skarbnika Karolina Kula

Samorzd Uczniowski kl V:

przewodniczca  - Marta Kiszel

z-ca przewodniczcego  -   Bartomiej Jurczyk

skarbnik   -   Natalia Szlachta

SAMORZD UCZNIOWSKI   kl VI:

przewodniczcy  -  Oliwia Mizielska

z-ca przewodniczcego  -  Aleksandra Je

skarbnik  -  Alicja Toborek

GIMNAZJUM:

SAMORZD UCZNIOWSKI   KL I

przewodniczcy  - Dariusz Zasik

z-ca przewodniczcego   -   Wiktoria Waniak

skarbnik  -   Jakub Dyczko

SAMORZD UCZNIOWSKI   kl II

przewodniczcy  -  Izabela Lendor

z- ca przewodniczcego   -   Adrian Kula

skarbnik  -  Bartosz Hermanowski

SAMORZD UCZNIOWSKI  kl III

przewodniczcy  - Natalia Remieszko

z-ca przewodniczcego  - Monika Nem

skarbnik  - Daniel Leks

 

SEKCJA WOLONTARIATU  :

Monika Nem, Patrycja Orman, Zuzanna Prchnik, Wiktoria Turczyn Alicja Toborek, Anna Woszczyk, Anna Hermanowska , Maja Gewald, Natalia Baczewska,  Bartomiej Jurczyk, Natalia Szlachta, Marta Kiszel, Aleksandra Je.

RADIOWZE:

Angelika Janeczek, Aleksandra Janoska,

OBSUGA SPRZTU MUZYCZNEGO I NAGONIENIA:

Konrad Szota, Mateusz Lnngner, Daniel Leks

 

POBYT NA CYPRZE

8 PADZIERNIKA

 W dniach od 27 wrzenia do 7 padziernika 12-osobowa grupa modziey Gimnazjum Nr 6 pod opiek 3 nauczycieli uczestniczya w wymianie na Cyprze. Podczas wymiany uczniowie zostali podzieleni na midzynarodowe (polsko-cypryjskie) grupy. Wsppracujc w tych grupach stworzyli trjjzyczny mini-sownik terminw parapsychologicznych. Podczas „Wieczoru Filmowego” zaprezentowali swe  ulubione filmy o tematyce fantastycznej za pomoc prezentacji multimedialnych, Prezi, filmw, cyfrowych plakatw oraz quizw. Zorganizowano wystaw prac pt. „Fantastyka w filmie”. Podczas warsztatw tanecznych powsta „Taniec duchw”. Uczniowie zaprojektowali specjalnego bohatera o imieniu PolCyprus i stworzyli pierwsz cz komiksu przedstawiajcego jego przygody na Cyprze. Prowadzili dzienniki projektu, zapisujc w nich swe wraenia z wymiany. Polska grupa miaa moliwo zwiedzenia wielu ciekawych miejsc i zabytkw, m.in. Grobowce Krlw, staroytne mozajki w Pafos, Ska Afrodyty, Ayia Napa, Nicozj, Larnak, klasztor w Kykkos i Gry Troodos. Niesamowite widoki, niezwyke przeycia i wspaniali ludzie na dugo pozostan w pamici uczestnikw wymiany.

       

 

DZIE CHOPAKA

30 WRZENIA

W dniu dzisiejszym z okazji chopaka w imieniu wszystkich dziewczt, przedstawicielki Samorzdu Uczniowskiego wrczyy chopcom z naszej szkole ,,ciasteczkowe kwiatki” z yczeniami.

 

STRJ JESIENNY

23 WRZENIA

 

Z okazji pierwszego ,,dnia jesieni” Samorzd Uczniowski zorganizowa konkurs na ,,najbardziej jesienny strj”. Oryginalne i pomysowe stroje zaprezentowali uczniowie naszej szkoy. Wrd wszystkich biorcych udzia najwiksze uznanie wzbudziy stroje Mai Gewald, Magdaleny Chudek oraz Anny Woszczyk. Gratulujemy wietnych pomysw.

 

 

WYRӯNIENIE W KONKURSIE ELL

23 WRZENIA

Najlepsze projekty promujce innowacyjne podejcie do nauczania i promowania jzykw obcych zostay wyrnione w konkursie European Language Label (europejski znak innowacyjnoci w dziedzinie nauczania i uczenia si jzykw obcych). Prestiowe certyfikaty, podpisane przez komisarza Unii Europejskiej ds. wielojzycznoci oraz ministra edukacji narodowej, wrczya polskim laureatom konkursu Joanna Berdzik- podsekretarz stanu w Ministerstwie Edukacji Narodowej w trakcie uroczystej gali, zorganizowanej przez Fundacj Rozwoju Systemu Edukacji i MEN. Mio nam poinformowa, e pani Justyna Kukuka otrzymaa takie wyrnienie, ktre zostao przyznane za projekty realizowane w szkole w ramach programu eTwinning. Na podkrelenie zasuguje rwnie fakt, e wyniki egzaminw zewntrznych z jzyka angielskiego w naszej szkole srwnie na wysokim poziomie. Serdecznie gratulujemy.

 

 

SPRZTANIE WIATA

20 WRZENIA

Jak co roku uczniowie naszej szkoy brali udzia w akcji ,,Sprztanie wiata". Zebrane w ramach akcji mieci wiadcz, e w dalszym cigu naley prowadzi  dziaania zwizane z ochron rodowiska w ktrym yjemy. Mamy nadziej, e za rok bdzie mniej mieci.

 

JZYK GRECKI

17 WRZENIA

W szkole grupa uczniw miaa moliwo uczestniczenia w warsztatach jzykowych z jzyka greckiego. Zajcia prowadzia pani Vassiliki Tsirevelou nauczycielka z Grecji obecnie przebywajca w Polsce w ramach asystentury Comeniusa. Zajcia zorganizowano w ramach realizowanego projektu ,,The world of myth and mystery" wsplnie ze szko cypryjsk w programie Comenius.

 

WIZYTA KOA PSZCZELARZY

16 WRZENIA

W dniu dzisiejszym w szkole gocili czonkowie Koa Pszczelarzy w Zawiercia. Dzieci z zainteresowaniem wysuchali prelekcji przygotowanej oraz obejrzeli prezentacj multimedialn dotyczc profilaktyki podle. Atrakcj byy ywe pszczoy oraz moliwo przymierzenia stroju pszczelarza.

PRAONKI Z PROFILAKTYK

14 WRZENIA

Jak kadego roku we wrzeniu modzie naszej szkoy uczestniczya w „Praonkach z profilaktyk”, ktre odbyway si 14.09.2013r w OSiR przy ulicy Moniuszki w Zawierciu. Uczniowie brali udzia w rnych zabawach i konkurencjach sportowych. Kinga Janeczek Uczennica klasy III gimnazjum otrzymaa indywidualn nagrod za udzia w konkursie plastycznym. Modzie z gimnazjum zaja I miejsce w przeciganiu liny i rozgrywkach „Dwch ogni” oraz II miejsce w rzucie do celu. Na zakoczenie imprezy wszyscy z apetytem spoywali przygotowane praonki. Gratulujemy nagrd i do zobaczenia za rok.

 

 

WSZYSTKICH CHTNYCH ZAPRASZAMY

 

 

ROZPOCZCIE ROKU SZKOLNEGO 2013/2014

2 WRZENIA

W dniu dzisiejszym odbyo si rozpoczcie roku szkolnego 2013/2014. Uroczysto rozpoczo wprowadzeniu sztandaru szkoy, odpiewaniu hymnu oraz uczczeniu pamici ofiar II Wojny wiatowej.  Nastpnie odbya si cz artystyczna, ktr przygotowali uczniowie klasy pitej oraz pierwszej gimnazjum pod opiek pani Haliny Ciszowskiej, Elbiety Benc oraz pana Wiesawa Forysia. Dyrektor szkoy Andrzej Wilk yczy wszystkim realizacji swoich marze i osigania samych sukcesw w nadchodzcym roku szkolnym.

 

OGOSZENIE !!!

 

 

I N F O R M A C J A

ROZPOCZCIE ROKU SZKOLNEGO 2013/2014

2 wrzenia 2013r

godz. 800 – Msza wita w kociele parafialnym

 godz. 900 - sala gimnastyczna uroczyste rozpoczcie r.szk.:

KL.”0” 6-cio latki, Kl.  I – VI SP   Kl.  I – III Gimn

Po zakoczeniu akademii spotkania uczniw z wychowawcami w klasach.

SPOTKANIA UCZNIW Z WYCHOWAWCAMI

W DNIU 2.09.2013r r.

W NASTPUJCYCH KLASACH

 

Kl.”0” 5-ciolatki  -wych. mgr Renata Kaziur  - sala nr 30

Kl.”0” 6-ciolatki  -wych. mgr Magorzata Grabowska  - sala nr 32

Kl. I”a” -            wych. mgr Agnieszka Krawczyk  -  sala nr 33

Kl. I”b” -            wych. mgr Sabina Jarzyska  -  sala nr 31

Kl. II     -            wych. mgr Beata Kowalczyk  -  sala nr 34

Kl. III”a”-          wych. mgr Ewa Mucha  -  sala nr 29

Kl. III”a”-          wych. mgr Gabriela towska  -  sala nr 28

Kl. IV   -            wych. mgr Elbieta Benc   -   sala nr 17

Kl. V”   -           wych. mgr Halina Ciszowska   -   sala nr 26

Kl. VI”  -           wych. mgr Magdalena Dymek  -    sala nr 18

GIMNAZJUM

Kl. I      -           wych. mgr Aneta Dudek   -   sala nr 19

Kl. I      -           wych. Mgr Aleksandra Figiel   -    sala nr 20

Kl. III    -           wych. mgr Andrzej Bubel   -    sala nr 4