PӣKOLONIE LETNIE

17 LIPCA

W dniach od 6 do 17 lipca w szkole odbyway si pkolonie letnie. Na dzieci czekao wiele atrakcji (wyjazdy na basen do az, Morska czy warsztaty plastyczne). Spacery po najbliszej okolicy oraz zajcia sportowe dostarczay uczestnikom wiele radoci a posiki smakoway doskonale. Dwa tygodnie upyny bardzo szybko. Dodatkowo pogoda nam dopisywaa.

 

 

ZAKOCZENIE ZAJ DYDAKTYCZNYCH

26 CZERWCA

W dniu dzisiejszym w Zespole Szk Gimnazjum Nr 6 Szkole Podstawowej Nr 13 w Zawierciu miay miejsce uroczyste akademia koczce zajcia dydaktyczno – wychowawcze w roku szkolnym 2014/2015. Na pocztek klasy I-III szkoy podstawowej oraz oddziay przedszkolne a nastpnie klasy IV-VI szkoy podstawowej oraz I-III gimnazjum. Akademie przygotowali panie Beata Kowalczyk, Monika Wojnarowicz dla klas modszych oraz Aleksandra Figiel, Halina Ciszowska, Elbieta Benc oraz Wiesaw Fory dla klas starszych. Po wystpach artystycznych nagrodzono uczniw, ktrzy osignli najlepsze wyniki w nauce jak rwnie uzyskali znaczce sukcesy w innych dziedzinach ycia szkolnego. Tradycyjnie poegnano absolwentw gimnazjum. Uczniowie klas drugich wrczyli im pamitkowe kubki. Dyrektor szkoy Andrzej Wilk pogratulowa wszystkim sukcesw oraz podzikowa nauczycielom za prac a rodzicom za owocn wspprac dziki ktrej nasza szkoa osigna w tym roku znaczce sukcesy. yczy wszystkim udanych i bezpiecznych wakacji.

 

WIZYTA NAUCZYCIELI Z CYPRU

24 CZERWCA

W ramach realizowanego w szkole projektu Erasmus+ pt. ,,Creative minds” nauczyciele Zespou Szk Gimnazjum Nr 6 i SP Nr 13 w Zawierciu wraz z cypryjskimi partnerami, wzili udzia we wsplnym szkoleniu dotyczcym metod kreatywnego mylenia.  Kurs pt. „Modern Memory Systems and Accelerated Learning” zosta przeprowadzony przez Pana Marka Szurawskiego - tumacza, dziennikarza, z pasji namitnego eglarza i specjalist w dziedzinie wszechstronnego rozwoju czowieka i jego zdolnoci umysowych. To rwnie autor programw radiowych i telewizyjnych powiconych ksztaceniu pamici, w tym Radiowego Treningu Pamici i Chwili na Mylenie; twrca Memoriad Szkolnych, tumacz ju klasycznych ksiek "Sekrety Superpamici" i "Superpami dla uczcych si" Harry Lorayne'a oraz "Pami na zawoanie" Tony Buzana. Autor licznych tumacze, opracowa, programw radiowych i telewizyjnych oraz bestselerowych ksiek, m.in.: "Pami. Trening interaktywny", "Pami i intelekt. Trening mistrzowski", "Pami na cae ycie. Trening arcymistrzowski". Wsplne szkolenie nauczycieli polskich i cypryjskich pozwolio im rwnie wypracowa nowe metody pracy, ktre maj na celu podniesienie poziomu nauczania w obu szkoach. Wzajemna wymiana dowiadcze pomoga im dostrzec  proces nauczania przedmiotw cisych i jzyka angielskiego z innej, midzynarodowej perspektywy.
Poza uczestnictwem w kursie, cypryjscy nauczyciele zwiedzili najwaniejsze polskie zabytki i atrakcje turystyczne, takie jak: ruiny zamkw na Jurze Krakowsko-Czstochowskiej, Warszaw, Krakw, Kopalni Soli w Wieliczce i obz koncentracyjny w Owicimiu. Poznali  take polsk kultur i zwyczaje.

 

 

DZIE DZIECKA I SPORTU SZKOLNEGO

3 CZERWCA

W dzisiejszym dniu w szkole odby si Dzie Sportu Szkolnego poczony z obchodami Dnia Dziecka oraz 100-leciem Miasta Zawiercie. Obok konkurencji sportowych, przeprowadzono rwnie konkursy plastyczne oraz konkurs profilaktyczny pod patronatem Penomocnika Prezydenta Miasta Zawiercie ds. Rozwizywania Problemw Alkoholowych i Narkomanii. Kady z uczniw otrzyma kiebask z rona oraz dla ochody loda. Dodatkowo nasi uczniowie korzystali z zamkw dmuchanych i kul wodnych. Naszej zabawie towarzyszya pikna pogoda. Skadamy serdeczne podzikowania dla sponsorw naszej imprezy; Urzd Miasta Zawiercie, hurtownia LIBRA oraz hurtownia IGLO.

 

 

 

ZIELONA SZKOA

1 CZERWCA

„Zielona szkoa” – Jastrzbia Gra – 17.05 – 30.05.2015. W  dniach  od 17 - 30. 05. 2015 r. 16 uczniw z klasy 3 wyjechao nad morze na zielon szko do  Jastrzbiej Gry. Gwnym jej celem bya promocja zdrowego stylu ycia, rozpowszechnianie sportu i czynnego wypoczynku, poznanie innego regionu Polski, zapoznanie si z jego przyrod i architektur. rdroczny wyjazd uczniw do miejsca czystego ekologicznie poczony z nauk i aktywnym wypoczynkiem pozwoli poprawi stan zdrowia dzieci i ich ogln sprawno fizyczn. Pobyt nad morzem umoliwi rozwijanie aktywnoci poznawczej, ksztaccej  i twrczej. Uczestnicy zdobywali wiele sprawnoci, brali udzia w konkursach plastycznych, zawodach plaowych oraz konkursie czystoci.  Dzieci uczyy si wspdziaania i ponoszenia odpowiedzialnoci za siebie i innych. Ksztatoway w sobie postawy yczliwoci, uczynnoci i chci niesienia pomocy innym oraz dopasowania si do woli wikszoci. Uczyy si kultury na co dzie, odpowiedniego zachowania w miejscach publicznych, estetycznego spoywania posikw, dbania o higien osobist.  Do wieczora grupa spdzaa czas na pieszych wycieczkach brzegiem morza i po okolicy oraz na grach i zabawach na wieym powietrzu. Pobyt na onie natury, zwiedzanie zabytkw, pamitek przeszoci uczy wraliwoci na pikno przyrody i sztuki. Program zielonej szkoy by tak uoony, aby dzieci mio i przyjemnie spdziy czas w nadmorskiej miejscowoci. Podczas pobytu odbyy wycieczk do Trjmiasta, gdzie zwiedziy Dar Pomorza i Skwer Kociuszki w Gdyni, spaceroway po molo w Sopocie oraz po gdaskiej starwce. We Wadysawowie miay okazj dowiedzie si ciekawostek o bursztynie podczas prelekcji w pracowni Damroka a take „spacerowa po dnie oceanu” czyli zwiedza Ocean Park. Spor atrakcj by pokaz smaenia i degustacja jajecznicy ze strusiego jaja oraz zwiedzanie strusiej farmy w Kniewie. Duym przeyciem okaza si rejs statkiem po morzu wok Pwyspu Helskiego. W helskim fokarium oglday karmienie fok. Interesujcy by rwnie pobyt w dawnej siedzibie Wielkiego Mistrza Zakonu Krzyackiego, czyli zwiedzanie zamku w Malborku. Odbyy te piesz wycieczk do latarni morskiej na Przyldku Rozewie i spacer Lisim Jarem a take obejrzay „Gwiazd Pnocy” - kamie ustawiony w miejscu najbardziej wysunitym na pnoc. Oprcz tego uczestnicy brali udzia w warsztatach animacyjnych: „Pod pirack bander” i „Pasowanie na wilka morskiego” oraz w olimpiadzie sportowej z medalami. Byo te ognisko i kilka zabawach tanecznych. Wiele radoci sprawio dzieciom wyjcie na basen i zabawy w wodzie oraz wystp kapeli kaszubskiej. Uczestnicy zielonej szkoy przyjechali z mnstwem miych wrae.

 

 

GWIEDZISTY ZLOT ROWEROWY

29 MAJA

Ju po raz XIV w Morsku odby si ,,Gwiadzisty zlot rowerowy" organizowany wsplnie przez Starostwo Powiatowe w Zawierciu wraz z Komed Powiatow Policji w Zawierciu. Penomocnik Prezydenta Miasta Zawiercie ds. Rozwizywania Problemw Alkoholowych i Narkomanii oraz Orodek Rekreacyjno – Wypoczynkowy Morsko. Modzie rywalizowaa w dwch kategoriach: wycig indywidualny i druynowy tor przeszkd. Reprezentanci naszej szkoy rywalizowali w kategorii szk podstawowych oraz gimnazjalnych odnoszc sukcesy indywidualne i druynowe. Indywidualnie Julia Krelok z klasy pitej szkoy podstawowej zaja II miejsce w wycigu indywidualnym a Agata Panasiuk zaja II miejsce w kategorii gimnazjalnej. Druyna w skadzie Agata Panasiuk, Karina Borek, Marek Kaka zaja III miejsce wrd gimnazjalistw natomiast druyna w skadzie Maja Gewald, Anna Woszczyk, Bartosz Hermanowski, Krystian al zaja I miejsce. W kategorii szk podstawowych druyna w skadzie; Julia Krelok, Julia Jarzyska, Wiktor Florczyk, Filip Gewald zaja III miejsce a druyna w skadzie Marta Kiszel, Oliwia Kazubek, Konrad Wdzyski, Radosaw Waniak uplasowaa si tu poza podium. W kategorii open zwyciy dyrektor naszej szkoy Andrzej Wilk. Podczas zawodw uczestnikom towarzyszya pikna pogoda i dobre humory. W trakcie zawodw Pose na Sejm Piotr Van Der Coghen rozdawa uczestnikom plakietki zwizane z bezpieczestwem. Gratulujemy wszystkim uczestnikom i do zobaczenia za rok. 

 

PZU W TROSCE O BEZPIECZESTWO

18 MAJA

W ramach wsppracy z PZU szkoa otrzymaa wsparcie finansowe na zadanie prewencyjne zwizane z zakupem rowerw z wyposaeniem do prowadzenia zaj z ruchu drogowego wrd dzieci z naszej szkoy oraz przeprowadzania testu sprawnoci jazdy na rowerze na kart rowerow. Z pewnoci tego typu pomoc i wsparcie ze strony PZU przysuy si podniesieniu bezpieczestwa modych rowerzystw. Warto nadmieni, e dua liczba uczniw dojeda do szkoy wanie na rowerach. Dziki wsparciu ze strony PZU zakupiono trzy rowery wraz z wyposaeniem.

 

 

8 MAJA

8 MAJA

W dniu dzisiejszym dyrekcja  oraz uczennice z naszej szkoy wzia udzia w obchodach 70 rocznicy zakoczenia II wojny wiatowej. Delegacja zoya kwiaty pod Pomnikiem Nieznanego onierza w Zawierciu.

 

 

 

WIZYTA NA CYPRZE

6 MAJA

Od 26 kwietnia do 3 maja 2015 roku piciu nauczycieli naszej szkoy wzio udzia w szkoleniu „Educational robotics workshop”, ktre odbyo si w szkole partnerskiej na Cyprze. Wsplne szkolenie nauczycieli polskich i cypryjskich dotyczce zastosowania klockw Lego w edukacji to jeden z elementw realizacji projektu pt. „Creative minds” realizowanego w ramach programu europejskiego Erasmus+, ktrego nasza szkoa jest koordynatorem. Projekt ten dotyczy robotyki, zastosowania klockw Lego w nauczaniu oraz doskonalenia znajomoci jzyka angielskiego.  Po zakoczeniu szkolenia nauczyciele otrzymali specjalne certyfikaty potwierdzajce zdobyte przez nich kompetencje i umiejtnoci. Ponadto zobaczyli wiele ciekawych miejsc i zabytkw jak rwnie poznali cypryjsk kultur.

 

 

3 MAJA

29 KWIETNIA

Dzi w szkole odbya si uroczysta akademia powicona 224 rocznicy uchwalenia Konstytucji 3-go Maja. Uczniowie obejrzeli program artystyczny powicony temu wydarzeniu przygotowany przez uczniw naszej szkoy pod kierunkiem panw Andrzeja Bubla oraz Wiesawa Forysia.

 

 

DZIE ZIEMI

24 KWIETNIA

W dniu 24.04.2015 roku odby si ,,Dzie Ziemi". Wydarzenie to zostao zorganizowane w ramach realizowanego projektu Erasmus+ pt. „Creative minds”. Miao na celu promowanie idei ekologii i ochrony rodowiska. Podczas uroczystoci odbya si prezentacja robotw Lego zaprojektowanych i zaprogramowanych wedug wasnych pomysw uczniw, majcych zastosowanie w ochronie rodowiska. Widzowie mogli take obejrze przedstawienie dotyczce ekologii, filmy promujce oszczdzanie wody, a take specjalny ekologiczny pokaz mody, na ktry kreacje zostay wykonane z materiaw recyklingowych i odpadw. Cao przygotoway panie; Aleksandra Figiel, Mariola Piotrowska, Elbieta Benc, Justyna Kukuka oraz pan Wiesaw Fory.

 

 

 

EGZAMIN GIMNAZJALNY

21 KWIETNIA

Jak wszyscy uczniowie klas trzecich gimnazjw w caej Polsce nasi uczniowie przystpili do egzaminw gimnazjalnych. Dzi odbywa si cz humanistyczna, ktra skada si z dwch czci. W pierwszej uczniowie pisz test z zakresu wiedzy z historii i WOS-u a w drugiej z jzyka polskiego. Jutro odbd si egzaminy z zakresu przedmiotw matematyczno przyrodniczych. W czci pierwszej z zakresu przyrodniczej w drugiej z matematyki. W czwartek natomiast trzecioklasici sprawdz poziom opanowania jzyka obcego. Maj do wyboru wedug zoonej wczeniej deklaracji jzyk niemiecki w zakresie podstawowym lub angielski w zakresie podstawowym i rozszerzonym. Trzymamy za Was kciuki i yczymy samych poprawnych odpowiedzi.

 

DZIE SAATKOWY

16 KWIETNIA

Tradycj w naszej szkole jest ,,Dzie saatkowy", ktry ma celu promowanie zdrowego odywiania. W tym roku rwnie mielimy moliwo degustacji rnych przysmakw. Obok saatek warzywnych i owocowych krloway soki owocowe oraz ,,chrupica" marchewka. Cao przygotoway panie Ewa Czarnojaczyk, Agata Woniak wsplnie z Samorzdem.

 

 

 SPRAWDZIAN PO KLASIE TRZECIEJ SZKOY PODSTAWOWEJ

16 KWIETNIA

Uczniowie klas trzecich - podobnie jak ich starsi koledzy z klasy szstej i trzeciej gimnazjum – uczestniczyli w Oglnopolskim Sprawdzianie Kompetencji Trzecioklasisty z OPERONEM. Tegoroczny sprawdzian skada si z czci polonistycznej i matematycznej. Zawieray one pytania zamknite i otwarte. Za poprawne wykonanie wszystkich zada ucze mg uzyska 40 punktw.

 

 

LEGO

13 KWIETNIA

W dniu dzisiejszym uczniowie naszej szkoy odwiedzili wystaw budowli i modeli z klockw LEGO w Katowicach. Wyjazd powizany jest z realizowanym w szkole projektem Erasmus Plus ,,Creatve minds" dotyczcym zastosowania i wykorzystania klockw LEGO i oprogramowania w edukacji. Uczestnicy mieli moliwo podziwiania rnego rodzaju modeli i budowli.

 

TURNIEJ O TYTU MISTRZA W ROZWIZYWANIU AMIGWEK

10 KWIETNIA

Dnia 10 kwietnia 2015 roku odby si X MIDZYSZKOLNY TURNIEJ O TYTU MISTRZA W ROZWIZYWANIU AMIGWEK dla klas 2-3 edukacji wczesnoszkolnej. W turnieju wzili udzia przedstawiciele omiu zawierciaskich szk podstawowych. Kad szko reprezentowa zesp, w skad, ktrego wchodzi ucze klasy drugiej i trzeciej. Dwuosobowe zespoy zmagay si z rozwizaniem szeciu turniejowych amigwek. Wszyscy uczestnicy Turnieju otrzymali nagrody i pamitkowe dyplomy a zwycizcy rwnie medal Mistrza i Wicemistrza. Serdeczne podzikowania kierujemy do tych, ktrzy zechcieli udzieli nam wsparcia. Pragniemy wyrazi sowa uznania i podzikowania wszystkim sponsorom - Ksigarni Edukacyjnej, firmie ANRO i Spdzielni Spoywcw „Spoem”  - za pomoc w realizacji tego wanego dla nas przedsiwzicia.

Tytu MISTRZA wywalczy zesp reprezentujcy SP 9 w skadzie: ANNA  JACHYMIAK, FILIP ROK

Tytu I WICEMISTRZA wywalczy zesp reprezentujcy SP 6 w skadzie: ANNA BIJAK, WIKTORIA WOJDYA 

 

Tytu II WICEMISTRZA wywalczy zesp reprezentujcy SP 5 w skadzie: PIOTR EBEK, MIKOAJ CZERNEK

 

TURNIEJ WIEDZY O BEZPIECZESTWIE RUCHU DROGOWEGO

10 KWIETNIA

W dniu dzisiejszym w Szkole Podstawowej nr 8 w Zawierciu obyy si Miejskie Eliminacje Wiedzy o Bezpieczestwie Ruchu Drogowego w kategorii szk podstawowych jak rwnie gimnazjw. Uczniowie z naszej szkoy odnieli duy sukces zarwno w kategorii szkoy podstawowej jak i gimnazjum. Druyna reprezentujca szko podstawow w skadzie Kiszel Marta, Walga Weronika, Gewald Filip, Jurczyk Bartomiej zdobya trzecie miejsce natomiast przedstawicielki gimnazjum w skadzie Baczewska Natalia, Gewald Maja, Orman Patrycja zdobyy pierwsze miejsce i bd reprezentowa Zawiercie na zawodach powiatowych. Gratulujemy i yczymy powodzenia w eliminacjach powiatowych.

 

      

 

 

 

ZDROWYCH, POGODNYCH I RADOSNYCH WIT WIELKIEJ NOCY, SMACZNEGO JAJKA I MOKREGO DYNGUSA

YCZY DYREKCJA ORAZ GRONO PEDAGOGICZNE

ZESPOU SZKӣ GIMNAZJUM NR 6 SZKOY PODSTAWOWEJ NR 13 W ZAWIERCIU

 

SPRAWDZIAN PO KLASIE VI

1 KWIETNIA

W dniu dzisiejszym uczniowie klasy szstej szkoy podstawowej tak jak ich rwienicy w caej Polsce przystpili do sprawdzianu. Skada si on z dwch czci, pierwsza z zakresu jzyka polskiego i matematyki natomiast druga z jzyka angielskiego. yczymy wszystkim wysokich wynikw i potwierdzenia swojej wiedzy i umiejtnoci nabytych w szkole. Trzymamy za Was kciuki.

 

 

 

OGOSZENIE !!!

Informacje dotyczce zapisw dzieci do oddziaw przedszkolnych oraz do klasy pierwszej szkoy podstawowej znajduj si w zakadce rekrutacja 2015/2016.

 

KONKURS WIEDZY POARNICZEJ

27 MARCA

W dniu dzisiejszym w gmachu Urzdu Miejskiego w Zawierciu odby si konkurs wiedzy poarniczej ,Modzie zapobiega poarom" w kategorii szkl podstawowych i gimnazjw. Nasz szko reprezentoway Oliwia Mdera z klasy pitej szkoy podstawowej oraz Agata Panasiuk z klasy trzeciej gimnazjum. Agata okazaa si najlepsza wrd uczestnikw gimnazjw i bdzie reprezentowaa Miasto Zawiercie w turnieju powiatowym. Wszyscy uczestnicy otrzymali upominki i nagrody rzeczowe.

 

PISANKI WIELKANOCNE

16 MARCA

W dniu 16 marca zosta rozstrzygnity konkurs na najadniejsz pisank Wielkanocn. Samorzd Uczniowski wraz z pani Monik Wojnarowicz wybra te najadniejsze.  Wybr by trudny, lecz po dugich sporach udao si wyoni zwycizcw! Zwycizcy zostan nagrodzeni nagrodami ufundowanymi przez Samorzd Uczniowski. Nastpnego dnia, tj.17 marca prace zostay wystawione do wylosowania na kiermaszu.

 

 

DZIE KOBIET

8 MARCA

Jak co roku w szkole z okazji Dnia Kobiet mska cz szkolnej spoecznoci przygotowaa dla Pa sodkie niespodzianki. Skadamy Wszystkim Paniom najserdeczniejsze yczenia!

 

 

ZAWODY SPORTOWE

6 MARCA

Dziewczta i chopcy z gimnazjum rywalizowali ze swoimi rwienikami w pice siatkowej i koszykowej. Turnieje odbyway si w gimnazjum nr 3 w ramach rywalizacji sportowej prowadzonej przez SZS Katowice. Nasi gimnazjalici mieli moliwo skonfrontowania wasnych umiejtnoci na tle koleanek i kolegw z gimnazjw zawierciaskich. Mimo poraki humory dopisyway i wszyscy maj nadziej, e za rok bdzie lepiej.

 

 

 ZIMOWISKO 2015

16 LUTY

Jak co roku podczas ferii w szkole zorganizowano pkolonie zimowe. Uczestnicy obok zaj na wieym powietrzu mieli wiele innych ciekawych zaj prowadzonych przez wychowawcw pani Beat Kowalczyk i pana Andrzeja Bubla.  Pikna zimowa pogoda oraz ciekawe zajcia sprawiy, e wszyscy uczestnicy mile spdzili ten czas.

 

 

 DYSKOTEKA WALENTYNKOWA

30 STYCZNIA

Samorzd Uczniowski zorganizowa ,,Dyskotek Walentynkow". Bya dobra zabawa i wietna muzyka. Nie zabrako rwnie ycze w postaci ,,Kartek walentynkowych".

 

 

 

ZACHCAMY DO ZAPOZNANIA SI Z RAPORTEM PO EWALUACJI ZEWNTRZNEJ W SZKOLE PODSTAWOWEJ I GIMNAZJUM.

PONIEJ LINKI DO STRON.

 

http://www.seo2.npseo.pl/reports/1000976542145.pdf    - SZKOA PODSTAWOWA

 

http://www.seo2.npseo.pl/reports/1000976649141.pdf    - GIMNAZJUM

 

 

OGOSZENIE !!!

Od pitku 16 stycznia 2015 roku, parking przy ulicy Browar bdzie zamknity a do odwoania ze wzgldu na prowadzone roboty budowlane zwizane z inwestycj pn. ,,Odkrycie rde rzeki Warty". Rodzicw dowocych dzieci do szkoy prosimy o ostrono i uwag przy podjedaniu pod szko od strony ulicy Firlejw oraz w miar moliwoci o nie blokowanie przejazdu. Za utrudnienia przepraszamy.

 

WOP 2015

19 STYCZNIA

Tradycyjnie jak co roku uczniowie z naszej szkoy aktywnie wczyli si w akcj Wielkiej Orkiestry witecznej Pomocy.

 

 

WSZYSTKIEGO NAJLEPSZEGO W NOWYM 2015 ROKU !!!

 

 

ZDROWYCH POGODNYCH WIT BOEGO NARODZENIA I WSZELKIEJ POMYLNOCI W NOWYM 2015 ROKU YCZ DYREKCJA I PRACOWNICY ZESPOU SZKӣ GIMNAZJUM  NR 6 SZKOY PODSTAWOWEJ NR 13 W ZAWIERCIU

 

ZUMBA I JIU-JITSU

19 GRUDNIA

Dzi odbyo si podsumowanie zaj Zumby i Jiu-Jitsu prowadzonych w naszej szkole. Zajcia odbyway si od padziernika do grudnia dziki projektowi Centrum Rozwoju Lokalnego. Uczniowie podczas festynu prezentowali swoje umiejtnoci, ktre nabyli w trakcie poszczeglnych zaj. Prezentowali umiejtnoci taneczne oraz swoj sprawno fizyczn podczas pokazw Jiu-Jitsu. Dodatkowo wysuchali prelekcji poczonej z pokazem multimedialnym na temat roli wody w naszym yciu. Wszyscy uczestnicy festynu doskonale si bawili. Mamy nadziej na kontynuowanie tego rodzaju projektw.  

 

 

JASEKA

19 GRUDNIA

Dzi w szkole odbyy si ,,Jaseka". Przedstawione zostay tradycje i zwyczaje zwizane z obchodami wit Boego Narodzenia w rnych krajach. Nie zabrako piosenek zwizanych z tymi witami oraz oczywicie kold, ktre piewali wszyscy obecni wsplnie z chrem szkolnym. Cao przygotowali pani Joanna Kurek panowie Bartosz Latko oraz Wiesaw Fory. Dyrektor szkoy Andrzej Wilk yczy wszystkim zgromadzonym ich rodzinom i bliskim zdrowych spokojnych wit Boego Narodzenia oraz spenienia marze w nadchodzcym nowym 2015 roku.

 

 

  SZLACHETNA PACZKA

17 GRUDNIA

Uczniowie szkoa wsplnie z zespoem ,,Kromoowianie" jak co roku wczyli si do akcji ,,Szlachetna paczka". Udao si zebra duo produktw spoywczych o duszym terminie wanoci, ktre zostay przekazane rodzinom w trudnej sytuacji materialnej. Mamy nadziej, e nasza pomoc w jaki sposb spowoduje, e te wita bd dla nich radosne.

 

 

KIERMASZ WITECZNY

15 GRUDNIA

Samorzd Uczniowski wsplnie ze wietlic szkoln organizuje witeczny kiermasz ozdb choinkowych. Wytwory pracy naszych uczniw i nauczycieli mona podziwia na szkolnym korytarzu. Stroiki witeczne i ozdoby choinkowe to istne arcydziea.

 

 

POMAGAMY ZWIERZTOM

12 GRUDNIA

Jak co roku uczniowie z naszej szkoy wczyli si do akcji pomocy zwierztom. Samorzd Uczniowski prowadzi zbirk karmy.. Zebralimy dua ilo poywienia, ktre przekazalimy Stowarzyszeniu Obrocom Zwierzt ,,KOALA" z Zawiercia w ramach akcji ,,Gwiazdka dla bezdomnych zwierzt. Dzikujemy wszystkim, ktrzy odpowiedzieli na nasz apel.

 

 

 MIKOAJ

5 GRUDNIA

Dzi szko odwiedzi w.Mikoaj, ktry jak co roku obdarowa nas prezentami. Wszyscy pracowali cay rok by w dniu dzisiejszym otrzyma nagrod. Nie byo rzg wic moemy si domyla, e bylimy ,,grzeczni".

 

 

FAMILIADA

1 GRUDNIA

1 grudnia 2014r. w MOK odbyo si spotkanie podsumowujce Kampani „Postaw na Rodzin” – „Familiada” poczone z obchodami wiatowego Dnia Walki z AIDS. Uczniowie zawierciaskich podstawwek i gimnazjw popisywali si wiedz na temat AIDS i koligacji rodzinnych, prezentowali stroje rnych kultur i narodw oraz wspzawodniczyli w rnych ciekawych konkurencjach (plastycznych, konstrukcyjnych, kulinarnych i tanecznych). Uczennice naszego gimnazjum: Anna Hermanowska, Maja Gewald, Arletta Leska i Natalia Baczewska, zajy I miejsce. Rozstajemy si na rok i znw bdziemy si wietnie bawi.

 

 

DYSKOTEKA ANDRZEJKOWA

21 LISTOPADA

Samorzd Uczniowski wraz z opiekunami przygotowa dla naszych uczniw ,,Dyskotek andrzejkow". Obok doskonaej muzyki byy wrby i rne atrakcje, ktre umilay wszystkim czas. Jak zawsze bya wietna zabawa.

 

 

WITO NIEPODLEGOCI

7 LISTOPADA

Z okazji 96 rocznicy odzyskania przez Polsk niepodlegoci w szkole odbya si uroczysta akademia. Uczniowie zaprezentowali program artystyczny przypominajcy wydarzenia zwizane z t dat. Obok faktw historycznych uczniowie wysuchali Pieni Legionowych w wykonaniu szkolnego chru. Cao przygotoway panie Halina Ciszowska, Monika Chosta oraz pan Wiesaw Fory. Dyrektor szkoy pan Andrzej Wilk zachci wszystkich zebranych do udziau w obchodach wita Niepodlegoci organizowanych na terenie Miasta Zawiercia.

 

 

ZUMBA I JIU-JITSU

BEZPATNE ZAJCIA DLA UCZNIW SZKOY PODSTAWOWEJ NR 13 W ZAWIERCIU

 

 

ZAPISW MONA DOKONA U WYCHOWAWCY KLASY

WSZYSTKIE ZAJCIA S BEZPATNE

 

 

ZBIRKA ZUYTYCH BATERII

28 PADZIERNIKA

W dniu dzisiejszym miaa miejsce uroczysto podsumowania akcji prowadzonej przez Urzd Miasta Zawiercie ,,Zbieranie zuytych baterii suchych". W wyniku rozstrzygni konkursowych okazao si, e uczniowie z naszego gimnazjum zdobyli nagrod gwn. Szkoa otrzymaa mikroskop, mikrofon bezprzewodowy oraz ksiki. Opiekunem akcji w szkole bya pani Aleksandra Figiel. Jak wida mona czy przyjemne z poytecznym. Gratulujemy.

 

 

PASOWANIE NA UCZNIA

22 PADZIERNIKA

W dniu dzisiejszym miaa miejsce uroczysto pasowania na ucznia klas pierwszych szkoy podstawowej. Pierwszoklasici zaprezentowali program artystyczny, ktry przygotowali pod opiek pani Magorzaty Grabowskiej, pani Ewy Muchy oraz pana Wiesawa Forysia dla licznie przybyych goci. Zoyli uroczyste lubowanie i zostali pasowani na ucznia Szkoy Podstawowej Nr 13 w Zawierciu przez dyrektora szkoy pana Andrzeja Wilka. Nastpnie zostali obdarowani ,,Rogami obfitoci", ktre zapewni im w dalszej drodze ksztacenia same sukcesy. W uroczystoci uczestniczy wiceprezydent Miasta Zawiercie pan Marek Kozie. Gratulujemy wszystkim pierwszoklasistom i yczymy samych sukcesw.

     

 

   

 

DZIE NAUCZYCIELA

14 PADZIERNIKA

14 padziernika jak co roku uroczycie obchodzilimy Dzie Komisji Edukacji Narodowej czyli popularny ,,Dzie Nauczyciela". W szkole odbyy si dwie uroczyste akademie przygotowane przez uczniw klas modszych i starszych pod kierunkiem pani Sabiny Jarzyskiej, pani Ilony Szoty, pani Magdaleny Dymek, pani Justyny Zadckiej. Nad opraw muzyczn czuwa pan Wiesaw Fory. Nie obyo si bez ycze i podzikowa dla wszystkich pracownikw szkoy. Dyrektor Andrzej Wilk wrczy Nagrody Dyrektora Szkoy dla nauczycieli; Jolanty Mory, Anny Pastuch, Aliny Kuniak, Ewy Muchy, Gabrieli towskiej, Haliny mudy, Andrzeja Bubla. Podzikowa wszystkim pracownikom za prac na rzecz naszych uczniw. yczy dalszych sukcesw, wytrwaoci i radoci ze swojej pracy. Samorzd Szkolny przygotowa sodki poczstunek.

WSZYSTKIEGO NAJLEPSZEGO DLA PRACOWNIKW

ZESPOU SZKӣ GIMNAZJUM NR 6 SZKOY PODSTAWOWEJ NR 13 W ZAWIERCIU

 

      

 

DYSKOTEKA SZKOLNA

10 PADZIERNIKA

W dniu dzisiejszym w szkole odbya si pierwsza w tym roku szkolnym dyskoteka. Organizatorem by Samorzd Szkolny. Jak zawsze obok dobrej muzyki bya doskonaa zabawa. Czekamy na nastpne.

 

       

 

 RAJD JESIENNY

4 PADZIERNIKA

04.10.2014r. 37- osobowa grupa uczniw wraz z opiekunami p. M.Dymek, p. H.Ciszowska, p. E.Benc uczestniczya w rajdzie „Jurajska Jesie”. Trasa rajdu prowadzia z Kroczyc do Kromoowa. Pokonalimy ok 15 km malowniczymi szlakami Jury. Meta rajdu tym razem miaa miejsce w naszej szkole, do ktrej dotarlimy ok godziny 13,00. Pogoda i humor dopisyway wszystkim uczestnikom rajdu.

 

 

DZIE CHOPAKA

30 WRZENIA

Dzi z okazji ,,Dnia Chopaka" dziewczta z naszej szkoy pamitay o naszych panach. Przedstawicielki Samorzdu Uczniowskiego obdaroway chopcw soczyst brzoskwini z yczeniami zdrowia, umiechu i spenienia marze. Dzikujemy za yczenia i zdrowe prezenty.

 

     

 

PRAONKI Z PROFILAKTYK

20 WRZENIA

20 wrzenia w OSiR Zawiercie odbyo si podsumowanie oglnopolskiej kampanii „Zachowaj Trzewy Umys”. Dzieci i modzie zawierciaskich szk wietnie si bawili rywalizujc  w rnych konkurencjach sportowych. Gimnazjalici naszej szkoy zwyciyli we wszystkich konkurencjach (dwa ognie, rzut do celu, przeciganie liny). Uczniowie podstawwki rwnie zostali nagrodzeni zajmujc drugie miejsce w rzucie do celu i trzecie miejsce w przeciganiu liny. Na koniec imprezy wszyscy zasiedli do degustacji przepysznych praonek. Mimo niepogody impreza bya udana, a otrzymane nagrody przyniosy duo zadowolenia. Do zobaczenia za rok!

 

 

SPRZTANIE WIATA

19 WRZENIA

Jak w latach poprzednich odbya si cykliczna akcja ,,Sprztanie wiata" organizowana wsplnie z Urzdem Miasta Zawiercie. Tradycyjnie wszyscy uczniowie naszej szkoy aktywnie wczyli si do sprztania naszej dzielnicy. Co roku zbieramy wiele mieci, ktre zalegaj na naszym ternie. Mamy nadziej, e kolejne sprztanie bdzie miao jedynie charakter kosmetyczny a mae iloci zebranych mieci bd wiadczyy o trosce wszystkich o nasze rodowisko.

 

 

 

WYBORY  OPIEKUNW SAMORZDU UCZNIOWSKIEGO

19 WRZENIA

19 wrzenia miay miejsce wybory opiekunw Samorzdu Uczniowskiego Zespou Szkl Gimnazjum Nr 6 Szkoy Podstawowej Nr 13 w Zawierciu. Samorzd Uczniowski zgodnie ze swoimi kompetencjami przeprowadzi w szkole wybory. Uczniowie szkoy podstawowej oraz gimnazjum oddawali gosy na nauczycieli z naszej szkoy, ktrzy bd opiekowa si Samorzdem Uczniowskim w roku szkolnym 2014/2015. W wyniku gosowania spoeczno szkolna wybraa wrd nauczycieli pani Elbiet Benc oraz pana Andrzej Bubla. Gratulujemy wyrnienia i yczymy owocnej wsplpracy.

 

WYBORY SAMORZDU

17 WRZENIA

17 wrzenia miay miejsce wybory Przewodniczcej Samorzdu Uczniowskiego Zespou Szk Gimnazjum Nr 6 Szkoy Podstawowej Nr 13 w Zawierciu. Kandydatami do stanowiska Przewodniczcej Samorzdu byy; Gewald Maja, Turczyn Wiktoria oraz Waniak Wiktoria, ktre prowadziy kampani wyborcz zachcajc swoich kolegw i koleanki do oddania gosw wanie na nich. Uprawnionych do glosowania byo 170 uczniw szkoy podstawowej i gimnazjum. Udzia w wyborach wzio 136 osb co stanowi 80% uprawnionych do gosowania. Po obliczeniu wynikw najwicej gosw uzyskaa Wiktoria Waniak, ktra bdzie peni funkcj przewodniczcej Samorzdu Uczniowskiego w roku szkolnym 2014-2015. Serdecznie gratulujemy i yczymy realizacji programu wyborczego.

 

 

 

Skad Samorzdu Uczniowskiego

 

PRZEWODNICZCA - WIKTORIA WANIAK

ZASTPCA PRZEWODNICZCEJ - MARTA KISZEL

SEKRETARZ - ANNA WOSZCZYK

SKARBNIK - BARTOMIEJ JURCZYK

 

TRJKI KLASOWE SZKOA PODSTAWOWA

 

KLASA IV

PRZEWODNICZCA - AMELIA REJEK

ZASTPCA PRZEWODNICZCEJ - MARCIN KISZEL

SKARBNIK - ALEKS MACIEK

 

KLASA V

PRZEWODNICZCA - KAROLINA KULA

ZASTPCA PRZEWODNICZCEJ - MAJA REMBAK

SEKRETARZ - MICHA KUNICKI

SKARBNIK - JULIA KRʯELOK

 

KLASA VI

PRZEWODNICZCA - MARTA KISZEL

ZASTPCA PRZEWODNICZCEJ - BARTOMIEJ JURCZYK

SKARBNIK - KACPER GAJEK

 

GIMNAZJUM

KLASA I

PRZEWODNICZCA - AGATA MIKODA

ZASTPCA PRZEWODNICZCEJ - NORBERT HARDYN

SKARBNIK - DANIEL BROJERSKI

 

KLASA II

PRZEWODNICZCA - WANIAK WIKTORIA

ZASTPCA PRZEWODNICZCEJ - MAJA GEWALD

SKARBNIK - ANNA WOSZCZYK

 

KLASA IIIA

PRZEWODNICZCY - ADRIAN KULA

ZASTPCA PRZEWODNICZCEGO - DOMINIK BZDGA

SKARBNIK - KLAUDIA BOGUSZ

 

KLASA IIIB

PRZEWODNICZCY - MICHA SODOWY

ZASTPCA PRZEWODNICZCEGO - PIOTR MAZUR

SKARBNIK - MAREK KAKA

SEKRETARZ - SARA LUDWIN

 

 WIZYTA KOA PSZCZELARZY Z ZAWIERCIA

11 WRZENIA

Tradycyjnie w pierwszych dniach wrzenia gocilimy w naszej szkole przedstawicieli Koa Pszczelarzy z Zawiercia w osobach; Barbary Kalish, Jana Pawuli, oraz Dawida Wyleciaa. Przeprowadzili oni pogadank dla dzieci poczon z prezentacj multimedialn. Najwiksz atrakcj dla dzieci bya moliwo bezporedniej obserwacji pszcz, budowy ula czy te przymierzenia ubioru pszczelarza.

 

 

ROZPOCZCIE ROKU SZKOLNEGO 2014/2015

1 WRZENIA

W dniu dzisiejszym odbyo si uroczyste rozpoczcie roku szkolnego 2014/2015. Po wprowadzeniu sztandaru szkoy, odpiewaniu hymnu nastpia cz artystyczna, ktr przygotowali pani Elbieta Benc oraz pan Wiesaw Fory wraz z uczniami szkoy podstawowej i gimnazjum. Dyrektor szkoy Andrzej Wilk przypomnia o zachowaniu bezpieczestwa na terenie placwki, a take yczy wszystkim wielu sukcesw w nowym roku szkolnym.

 

Uroczyste rozpoczcie roku szkolnego

1 wrzenia 2014 o godz. 9,00 na sali gimnastycznej

dla klas 1-6 SP i I-III gimnazjum.

Po zakoczeniu akademii spotkanie uczniw w klasach

 

Kl. I”a”     -       wych. mgr Magorzata Grabowska  -  sala nr 32

Kl. I”b”     -       wych. mgr Ewa Mucha                   -  sala nr 29

Kl. II”a”    -       wych. mgr Ilona Szota                    -  sala nr 33

Kl.II”b”     -       wych. mgr Sabina Jarzyska         -  sala nr 31

Kl. III        -       wych. mgr Beata Kowalczyk           -  sala nr 34

Kl. IV       -       wych. mgr Andrzej Bubel                        -   sala nr 19

Kl. V”       -       wych. mgr Elbieta Benc                        -   sala nr 17

Kl. VI       -       wych. mgr Halina Ciszowska          -   sala nr 26

 

GIMNAZJUM

 

Kl. I          -       wych. mgr Magdalena Dymek        -   sala nr 18

Kl. II         -       wych. mgr Aneta Dudek                 -    sala nr 2

Kl. III”A”   -       wych. mgr Aleksandra Figiel          -    sala nr 20

Kl. III”B”   -       wych. mgr Justyna Zadcka          -    sala nr 22

 

OGOSZENIE !!!

Dyrekcja Zespou Szk Gimnazjum Nr 6 Szkoy Podstawowej Nr 13 w Zawierciu informuje, e w dniu 26.08.2014 (wtorek) o godzinie 16.30 w szkole odbdzie si spotkanie informacyjne dla rodzicw dzieci zapisanych do przedszkola, klas ,,0" oraz do klas pierwszych szkoy podstawowej w roku szkolnym 2014/2015. Dodatkowe informacje mona uzyska w sekretariacie szkoy pod numerem 326724361 w godzinach od 8-14.

rok szkolny 2013/2014

rok szkolny 2012/2013

rok szkolny 2011/2012

rok szkolny 2010/2011

rok szkolny 2009/2010

rok szkolny 2008/2009

rok szkolny 2007/2008 - II semestr

rok szkolny 2007/2008 - I semestr